Novice


Arhiv: Delavnica »Delo na domu v okviru projekta Promocija zdravja in delo na domu«, 11. 2. 2015

                                                                                                                                                                                                                                                  

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
ZBORNICA POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI IN OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO


vabita na delavnico na temo

Delo na domu

v okviru projekta Promocija zdravja in delo na domu

ki bo v sredo, 11. februarja 2015 ob 15,30 uri,

v prostorih ZRSZ, OS Nova Gorica,

Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica.

Z delavnico želimo širiti ozaveščenost o pomenu skrbi za lastno zdravje in zdravje na delovnem mestu s poudarkom na razvijanju organizacijskih sprememb v obliki in na način, da se delovni proces v čim večji možni meri prilagaja zaposlenim. Pri nekaterih vrstah dela je mogoča visoka stopnja prilagodljivosti, ki jo marsikje v praksi že uresničujejo, saj prinaša pozitivne učinke. Sem sodi tudi delo na domu oz. delo na daljavo, ki lahko zmanjša ali vsaj odpravi vrsto težav, zaradi katerih se pojavljajo odsotnosti z dela, na kar kažejo pozitivni učinki in dobre izkušnje podjetij, kjer je to že uveljavljena praksa. V nekaterih strokovnih dejavnostih (intelektualne in podobne storitve) – kjer je veliko individualnega dela, dela za računalnikom in podobno opremo in ni potrebna stalna prisotnost na delovnem mestu, je te oblike dela že precej. Počasi pa se uveljavlja tudi drugod, saj so npr. tudi v proizvodnih podjetjih na določenih mestih podobne ali primerljive zaposlitve, ki jih je mogoče – vsaj občasno – opravljati tudi z daljave.

Program delavnice:

15,30 – 16,00     Promocija zdravja in delo na domu – mag. Majda Dobravc

  • Zakaj promovirati skrb za zdravje na delovnem mestu; absentizem in prezentizem.
  • Kaj vse šteje kot skrb za zdravje na delovnem mestu?

Organizacijske in druge izboljšave na delovnem mestu – z malimi koraki do odličnih rezultatov.

16,00 – 16,30     Delo na domu oz. delo na daljavo

  • Kaj to je in kakšne so izkušnje?

16,30                  Vprašanja, odgovori

Udeležba na delavnici je brezplačna, obvezna je prijava preko priložene e prijavnice na e-naslov: nevenka.volk@gzs.si, do vključno ponedeljka, 9. februarja 2015. Več informacij: mag. Nevenka Volk Rožič, tel.: 05 330 60 30.

             mag. Majda Dobravc                                                         Mirjam Božič

 

Direktorica ZPSD, vodja projekta                                       Direktorica OZ za severno Primorsko 

 

 VABLJENI!

 Projekt "Promocija zdravja in delo na domu" je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.