Novice


Arhiv: Seminar »Medletno optimiranje »davčne osnove« 2014«, 27. 11. 2014

                                                                                                                                                                                                                                                  

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO NOVA GORICA

vabi na seminar na temo

MEDLETNO OPTIMIRANJE »DAVČNE OSNOVE« 2014

ki bo v četrtek, 27. novembra 2014, od 13.00 – 16. 00 ure,
v prostorih GZS OZ za severno Primorsko, Sedejeva 2 a, Nova Gorica, I. nadstropje

Je kaj novega? Kaj je dobro vedeti in na kaj ne smemo pozabiti! 

Že je tu zadnje tromesečje, čas, v katerem je prav, da se lotimo intenzivnih priprav na »davčni obračun« !

Kot pomoč vam nudimo seminar, na katerem bomo skupaj »preverili« ali ste pravilno evidentirali poslovne dogodke, upoštevali in uveljavljali davčne olajšave, pravilno ločevali med davčno priznanimi in nepriznanimi stroški, se seznanili z aktualnimi pojasnili s strani FURS-a, predvsem pa vas opomnili na najpogostejše napake, ki jih »delajo« davčni zavezanci pri sestavljanju »davčne bilance«.

Predstavljene bodo tudi zanje novosti v zvezi z »normiranci«, ki bodo veljale od 1.1.2015 !

Iz vsebina seminarja:

 • pomen SRS za davčni obračun
 • pomen opredelitve povezanih oseb- splošni del obrazca
 • opredmetena in neopredmetena OS ter njihov vpliv na davčno osnovo:
  • aktiviranje osnovnega sredstva,
  • določitev amortizacijske stopnje in načina amortiziranja (predpisane najvišje amortizacijske stopnje za potrebe davčnega obračuna po SRS, niso tudi podlaga za amortiziranje v knjigovodskih razvidih poslovnega izida),
  • koriščenje investicijskih olajšav,
  • nepravilno razmejevanje med investicijskim vlaganjem in stroški investicijskega vzdrževanjem ,
  • amortizacija (poslovna, davčna)- kaj lahko še postorimo!
 • davčne olajšave in njihovo uveljavljanje v praksi- najpogostejše napake, poračun le te, nova pojasnila…
 • davčno priznani in  nepriznani odhodki:

  • stroški za privatno življenje lastnikov in drugih oseb,
  • davčno priznavanje stroškov za »ugodnosti«, ki niso bonitete (darila zaposlenim, njihovim otrokom in poslovnim partnerjem)
  • stroški dela poslovodnih oseb - pomen pogodbe!
 •  vpliv bonitete na davčno osnovo,
 • popravljanje napak iz preteklih let,
 • samoprijava in davčno optimiranje,
 • »normiranci« po 1.1.2015 !!!,…       

KOTIZACIJA:

 •  člani GZS: 70,00 EUR+DDV na udeleženca
 • nečlani: 130,00 EUR+DDV na udeleženca.

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka TRR NLB d.d.:02924-0017841495, sklic 3080 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 25. 11. 2014 do 12.00 ure preko elektronske prijavnice v nadaljevanju ali na email: nevenka.volk@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Verjamemo, da sta tako tematika kot izvajalec zelo aktualna, zato vljudno vabljeni! Več informacij na tel.: 05 330 60 30.


 Vabljeni!

 

 

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi