Novice


Arhiv: Seminar »Novosti, spremembe in odgovori na vprašanja vezana na izplačila fizičnim osebam v letu 2013«, 21. 11. 2013

GZS OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO

vabi na

SEMINAR

"Novosti, spremembe in odgovori na vprašanja vezana na izplačila fizičnim osebam v letu 2013"

v četrtek, 21. 11. 2013 od 13.00 do 16.00ure

v prostorih OZ za severno Primorsko, Trg Edvarda Kardelja 3, v Novi Gorici

Leto 2013 je na področje »obračuna in izplačila« dohodkov fizičnih oseb uvedlo kar nekaj novosti in sprememb.

Spremenil se je Zakon o dohodnini- ZDoh-2 (na njegove spremembe s 1. 1. 2013 vplivajo tudi nekatere določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ),Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)in dobili smo nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter Zakon o interventnih ukrepih na področju dela in starševskega varstva.

Določene novosti in spremembe »naštete« zakonodaje veljajo že od 1. 1. 2013, kar nekaj jih je stopilo v veljavos 1. 7.2013, 1. 8. 2013, nekaj pa jih čaka na leto 2014.

VSEBINA SEMINARJA:

  • višja stopnja obdavčitev dividend, obresti in dobička iz kapitala, spremembe na področju osebnih olajšav
  • obdavčitev najemnin po 1. 1. 2013
  • občasna in začasna dela upokojencev- kako je z obdavčitvijo pa zadnjih zakonskih spremembah- se splača ali ne!
  • Nov ZDR inzaposlitev poslovodij - edini lastniki - Kaj je bolje »040« ali «001«plačevanje prispevka delodajalca za zaposlovanje za zaposlitve sklenjene od 12. aprila 2013 naprej
  • Odpravnine po novem ZDR in njihova obdavčitev
  •  vse o »LETNEM DOPUSTU« in REGRESU za LD v letu 2013 (pregled sodne prakse),
  • nov ZPIZ-2 in njegov »vpliv« na obdavčitev dohodkov iz zaposlitve (plače- minimalna osnova, odpravnine po 1. 1. 2013, avtorski honorar, podjemna pogodba, povračila stroškov v zvezi z delom), delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce, vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev

NOVO: Spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb po 1. 8. 2013 !,…

NAMEN SEMINARJA

Seznaniti udeležencev z aktualnimi novostmi in spremembami zakonodaje ter utrditev obstoječega znanja.

Trajanje: Seminar traja 4 pedagoške ure

Predavateljica: Jana Galič, dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

Kotizacija:

- člani GZS: 60,00 EUR +DDV zaposameznega udeleženca iz podjetja

- nečlani: 110,00 EUR+DDV za posameznega udeleženca iz podjetja.

Kotizacijo vplačajte pred udeležbo na seminarju na TRR NLB d.d. 02924-0017841495, sklic na št. 3080, najpozneje do 18. novembra 2013.

Informacije, prijave in odjave:

-po pošti:GZS Območna zbornica za Severno Primorsko, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica

-po faksu: 05/330 60 31

-po elektronski pošti: nevenka.volk@gzs.si

-z elektronsko prijavnico na naši spletni strani.

Minimalno število za izvedbo usposabljanja je 10 udeležencev. Prijave zbiramo do vključno 18. novembra 2013. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 18. november 2013 do 10.00 ure. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Vljudno vabljeni!

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi