Novice


Arhiv: Praktična delavnica: Sklepanje komercialnih pogodb za nepravnike

 GZS OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO

vabi na

PRAKTIČNO DELAVNICO

Sklepanje komercialnih pogodb za nepravnike

v Novi Gorici,, v torek, 12. 3. 2013 od 9.00 do 12.15 ure v prostorih OZ za severno Primorsko, Trg Edvarda Kardelja 3. 

 

Namen delavnice:

 • skozi interaktivno obravnavo primerov iz poslovne prakse pridobili vpogled v skrite pasti, najpogostejše napake in nesporazume pri sklepanju komercialnih pogodb v praksi;
 • s praktičnimi vajami na konkretnih primerih pridobili uporabna znanja o tem, kako oblikovati jasna in učinkovita pogodbena določila;
 • dobili odgovore na vprašanja in dileme, ki se vam v praksi najpogosteje zastavljajo pri sklepanju komercialnih pogodb.

ZAKAJ se udeležiti PRAV TE delavnice?

Udeleženci delavnice boste iz prve roke pridobili uporabna znanja o tem:

 • kako oblikovati kratka, jasna in učinkovita pogodbena določila;
 • kako z enotno in pravilno uporabo standardiziranih pogodbenih določil zmanjšati poslovna tveganja;
 • kako optimalno strukturirati pogodbo in uravnotežiti njeno vsebino;
 • katerim pogodbenim določilom je potrebno posvetiti posebno pozornost, da se izognemo kasnejšim nesporazumom ali sporom;

kako uporabljati pridobljena znanja priprave pogodb na pogajanjih in v dnevni poslovni komunikaciji.

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena komercialistom, vodjem področja prodaje/nabave, tržnikom, ekonomistom, računovodjem, finančnikom, strokovnjakom s področja financiranja in zavarovanja poslov, direktorjem, prokuristom, vodstvenim delavcem v podjetjih in vsem, ki se v praksi dnevno srečujejo s sklepanjem komercialnih pogodb in želijo nadgraditi svoje praktično znanje.

Vsebina:

 

I. del: Skrite pasti pri sklepanju komercialnih pogodb v praksi

 1. Zbiranje informacij o poslovnih partnerjih in poslovnem okolju (boniteta, country risknon-disclosure agreement - NDA)
 2. Na kaj moramo posebej paziti pri pogajanjih?
 3. Dogovor o nerazkritju informacij (Pismo o nameri, memorandum of understanding (MOU) in podobni dokumenti
 4. Uporaba splošnih pogojev in »konflikt splošnih pogojev«
 5. Ponudba in sprejem ponudbe z vidika najpogostejših zapletov v praksi
 6. Ali imate izdelano strategijo reševanja poslovnih sporov?

 

II. del: Kako pripraviti dobro komercialno pogodbo (delavnica s praktičnimi primeri)

 

 1. Osnovne tehnike oblikovanja pogodbenih določil
 2. Uporaba preprostega jezika in uveljavljene terminologije
 3. Uporaba standardiziranih klavzul in vzorčnih pogodb v praksi
 4. Strukturiranje pogodbe (na primerih prodajne pogodbe, agencijske in podjemne pogodbe):
  • bistvene, običajne in slučajne sestavine pogodbe
  • vsebina pogodbe (uvodne določbe, opredelitev predmeta, jasna opredelitev obveznosti strank, finančne klavzule, klavzule o omejitvi in izključitvi odgovornosti, klavzula o višji sili, klavzula o izbiri prava, klavzula o reševanju sporov)
  • kaj sodi v priloge pogodbe?
 5. Identifikacija komercialnih tveganj in uravnoteženje pogodbe (na primerih prodajne in agencijske pogodbe)
 6. Zavarovanje pred tveganjem neizpolnitve (izbira in vključitev ustreznih instrumentov zavarovanja in utrditve obveznosti)
 7. Kako učinkovito sodelovati s pravniki pri priprave pogodbe?

 

 

Strokovna izvajalca:

Marko Djinović, univ. dipl. prav.

Je direktor Pravne službe GZS in ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija). Ukvarja se s svetovanjem strankam na področju sklepanja in izvajanja gospodarskih pogodb ter reševanjem gospodarskih sporov. Bil je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil Incoterms 2010. Redno predava o sklepanju gospodarskih pogodb, pravnih vidikih izvoznega poslovanja in je avtor strokovnih člankov ter monografij iz omenjenih področij.

dr. Andrej Friedl, univ. dipl. prav.

Je generalni sekretar Nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija). Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih kongresih ICC. Vodil je delovno skupino za pripravo slovensko-angleške izdaje Incoterms 2010, trenutno pa je vodja delovne skupine za pripravo ICC Vodnika po pravilih Incoterms 2010. V okviru višješolskega študija za program ekonomist in logistični inženir predava gospodarsko in pogodbeno pravo.

Kotizacija:

- člani GZS: 49,90 EUR + 20 % DDV
- ostali: 99,90 EUR + 20 % DDV

Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, se prizna -15% popust na del kotizacije za izvedbo seminarja.

Udeleženci delavnice prejmejo -20% popust pri naročilu priročnika za prakso »Zavarovanje obveznosti«. Redna cena priročnika znaša 48,00 EUR z vključenim 8,5% DDV.

Kotizacijo vplačajte pred udeležbo na seminarju na TRR NLB d.d. 02924-0017841495, sklic na št. 3080, najpozneje do 8. marca 2013.

Informacije:

GZS OZ za Severno Primorsko

Telefon: 05/330 60 30

 

Prijave in odjave:

 • po pošti: GZS Območna zbornica za Severno Primorsko, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica
 • po faksu: 05/330 60 31
 • po elektronski pošti: nevenka.volk@gzs.si
 • z elektronsko prijavnico na naši spletni strani.  

Minimalno število za izvedbo usposabljanja je 10 udeležencev. Prijave zbiramo do vključno 8. marca 2013.

Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 8. marec 2013 do 10.00 ure. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Seminar bo izveden tudi po območnih zbornicah GZS in samostojnih gospodarskih zbornicah, vključenih v sistem GZS.

Vljudno vabljeni!

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi