Novice


Arhiv: Tehnološki park IN PRIME v Ajdovščini

Ali veste, da obstoja v Ajdovščini enota TEHNOLOŠKEGA PARKA "IN PRIME"?

Enota TP IN PRIME v Ajdovščini kot del projekta TP IN PRIME zasleduje skupne cilje učinkovite rabe energije, zmanjšanja njene porabe ter uvedbe novih, alternativnih virov energije.

Uresničevanje teh ciljev bo tehnološki park dosegal z zagotavljanjem:

  • nastajanja novih inovativno tehnoloških podjetij, smiselno povezanih s projektom »Energija, napredni materiali in tehnologije za trajnostni razvoj«
  • infrastrukture za delovanje novih tehnoloških podjetij;
    novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo v inovativno tehnoloških podjetjih
  • povezav med podjetji v tehnološkem parku in visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami tehnične usmeritve in pospeševanjem pretoka ljudi, idej, informacij, znanja in razvojno raziskovalnih virov.

Med izzivi enote TP IN PRIME v Ajdovščini je tudi razvoj trajnostnega inovativnega gradbeništva, zlasti na področju učinkovite rabe energije v stavbah, ter razvoja materialov in tehnologij na področju betonov in cest.

Enota TP IN PRIME v Ajdovščini omogoča prostorske možnosti in še več za vsa inovativna in perspektivna podjetja v regiji z visoko-tehnološkimi izzivi in cilji. Več informacij najdete na spletni strani TP IN PRIME.

Fotogalerija

 

Arhivi