Novice


Arhiv: Nov zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1, 26.01.2012

Vabilo

na delavnico

NOV ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU – ZVZD-1
ki bo v četrtek, 26. januarja 2012 ob 10.00 uri

V prostorih GZS OZ za severno Primorsko v Novi Gorici

Projekt odprave administrativnih bremen za podjetja in spremembe v evropski zakonodaji s področja varnosti in zdravja pri delu so privedle do spremembe zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Rezultat tega je v letu 2011 sprejeti Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je na področju varnosti in zdravja pri delu prinesel nekatere bistvene spremembe.

Prihajajoče spremembe naj bi poenostavile postopke in ureditev varnosti in zdravja pri delu pri čemer pa se stopnja varnosti in zdravja delavcev naj ne bi zmanjšala.

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU se je pričel uporabljati 3. decembra 2011.

PROGRAM DELAVNICE:
1. KRATEK PREGLED RAZLOGOV ZA PRENOVO ZVZD

2. PREGLED OSNOVNIH ZNAČILNOSTI NOVEGA ZAKONA

 • Opredelitev delavca in delodajalca
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja in smernice
 • Delodajalec kot strokovni delavec
 • Posebna ureditev za samostojne podjetnike posameznike
 • Delovna dovoljenja
 • Sankcije

3. PREGLED PRAVILNIKOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu
 • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
 • Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
 • Smernice za promocijo zdravja pri delu

IZVAJALEC DELAVNICE:

Igor Knez, univ.dipl.prav., Samostojni pravni svetovalec v Zakonodajno–pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem s področjem gospodarskega in civilnega prava ter sodeluje v zakonodajnih postopkih. Je tudi član skupine predstavnikov socialnih partnerjev za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije v strokovni skupini MDDSZ imenovani s strani Ekonomsko socialnega sveta za pripravo predlogov pravilnikov s področja varnosti in zdravja pri delu.

Delavnica bo trajala 90 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA:

 •  Za člane GZS znaša kotizacija 40,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, ki je član GZS, se prizna 20% popust
 • za ostale pa 100,00 EUR (z vključenim DDV)

Kotizacija vključuje udeležbo in gradivo.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.