Novice


Arhiv: Izvrševanje sklepov o izvršbi na plačo in druge denarne prejemke delavca, 17.01.2012

Vabilo

na delavnico
»Izvrševanje sklepov o izvršbi na plačo in druge denarne prejemke delavca«

ki bo v torek, dne 17. januarja 2012, ob 10.00 uri

v prostorih GZS OZ za severno Primorsko v Novi Gorici

V praksi se pojavljajo številna vprašanja v zvezi z izvršitvijo sodnih in davčnih sklepov o izvršbi na plačo delavca, o vrstnem redu poplačila upnikov, omejitve pri izvršbi na plačo in druge. Če želite preveriti ali pravilno izpolnjujete zakonske obveznosti in ustrezno izvršujete sklepe sodišča in davčne uprave.

NAMEN SEMINARJA:

Namen seminarja je preveriti kakšni so pravilni postopki in kako ravnati v primeru izvršbe na plačo in druge prejemke delavca v izogib napakam pri izvrševanju sklepov sodišča in DURS in posledični odgovornosti delodajalca.

Pri tem se bomo osredotočili na osnove postopka izvršbe in zakonske podlage, vrstni red izvrševanja sklepov, na katere denarne prejemke lahko posežete in kakšne so druge omejitve predvsem glede obsega izvršbe na plačo. Pri tem bomo predstavili tudi sodno prakso s tega področja.

PROGRAM DELAVNICE:


1. Zakonske podlage

2. Kratek pregled izvršilnih postopkov

3. Izvršba na denarno terjatev

4. Izvršba na plačo in druge stalne prejemke

podprto s sodno prakso

IZVAJALEC DELAVNICE:

Igor Knez, univ.dipl.prav., samostojni pravni svetovalec v Zakonodajno–pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem s področjem gospodarskega in civilnega prava ter sodeluje v zakonodajnih postopkih. Je tudi član skupine predstavnikov socialnih partnerjev za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije v strokovni skupini MDDSZ imenovani s strani Ekonomsko socialnega sveta za pripravo predlogov pravilnikov s področja varnosti in zdravja pri delu.

Delavnica bo trajala 90 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA:

  •  Za člane GZS znaša kotizacija 40,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, ki je član GZS, se prizna 20% popust
  • za ostale pa 100,00 EUR (z vključenim DDV)

Kotizacija vključuje udeležbo in gradivo.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.