Novice


Arhiv: Nov sistem zaračunavanja članarine GZS in s tem tudi OZ za severno Primorsko

V sedanjih zaostrenih gospodarskih razmerah tudi na GZS posebno pozornost posvečamo racionalnemu poslovanju. Z namenom poenostavitve poslovanja in znižanja stroškov pri zaračunavanju članarine GZS z letošnjim letom, zato prehajamo na sistem ene fakture za celoletno članarino.

V kolikor znesek članarine presega 150 evrov, je še naprej predvideno obročno plačevanje, in sicer v več enakih obrokih. Zneski in roki plačila bodo navedeni na fakturi, ki jo boste prejeli v naslednjih dneh.

Za vsa vprašanja povezana z zaračunavanjem in plačilom članarine se lahko obrnete na Članski center, dosegljiv na telefonski številki 01 5898 000 oz. na e-mail info@gzs.si ali na našo območno zbornico za severno Primorsko tel 05 33 060 30.

Fotogalerija

 

Arhivi