Novice


Arhiv: Praktični seminar: "Kje delodajalci najpogosteje grešijo pri izvajanju zakona o varnosti in zdravju pri delu", 24. 11. 2015

Praktični seminar:
KJE DELODAJALCI NAJPOGOSTEJE GREŠIJO PRI IZVAJANJU ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

     

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO NOVA GORICA

vabi na
praktično delavnico z naslovom
KJE DELODAJALCI NAJPOGOSTEJE GREŠIJO PRI IZVAJANJU ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

ki bo v torek, 24. novembra 2015, od 13.00 – 16.00 ure,
v prostorih GZS OZ za severno Primorsko, Sedejeva 2 a, Nova Gorica, I. nadstropje

Velika večina delodajalcev želi spoštovati in pravilno izvajati vsa obvezna pravila za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v svojih kolektivih. Vseeno v praksi pogosto prihaja do napak in pomanjkljivosti, ki so značilne in jih inšpektorji dela pri svojih nadzorih največkrat ugotovijo pri preverjanju posameznih obveznosti delodajalcev. Te pomanjkljivosti in napake so praviloma posledice nepoznavanja predpisov, premajhnih izkušenj in nepoznavanja dobrih praks. Tako zbrane izkušnje pa lahko v zgoščeni obliki pomagajo odgovornim pri delodajalcu, da popravijo ali izboljšajo svoj sistem pravil in ukrepov s katerimi zagotavljajo varnost in zdravje pri delu.

SEMINAR JE NAMENJEN zlasti odgovornim osebam za varnost in zdravje pri delu, kar so v vseh primerih zakoniti zastopniki pravnih oseb in nosilci samostojnih statusov, ter druge osebe pri delodajalcu, ki so za to pooblaščene ali pa mu v strokovnem smislu pomagajo pri izvajanju teh obveznosti. Vsebina seminarja pa bi koristila tudi predstavnikom delavcev v gospodarskih družbah, pa naj gre za sindikalne predstavnike ali za predstavnike delavske souprave.

Kratek pregled vsebine:

1.     Izjava o varnosti z oceno tveganja:

-       najpogostejše pomanjkljivosti.

2.     Značilne napake in pomanjkljivosti pri:

-       sodelovanje s strokovnim delavcem in izvajalcem medicine dela,

-       usposabljanjem delavcev za varnost in zdravje pri delu,

-       opredelitvijo in uporabo osebne varovalne opreme,

-       pregledi in preizkusi delovne opreme,

-       zdravstvenih pregledih delavcev,

-       zagotavljanjem predpisane dokumentacije,

-       druge napake.

3.     Pomanjkljivosti pri sprejemanju in izvajanju ukrepov za obvladovanje psihosocialnih tveganj (mobing, nadlegovanje, nasilje itd.):

-       kako naj delodajalec ravna,

-       kaj mora delodajalec zagotavljati.

4.     Napake, pomanjkljivosti in dileme v zvezi z izdelavo in izvajanjem načrta promocije zdravja na delovnem mestu

-       napake pri pripravi podlag,

-       napake pri izbiri aktivnosti in ukrepov,

-       napake pri izvajanju in spremljanju promocije zdravja na delovnem mestu

DELAVNICO BO VODIL: mag. Borut Brezovar; magister znanosti delovnega in socialnega prava, dolgoletni Glavni inšpektor za delo na Inšpektoratu RS za delo. Odličen poznavalec obravnavane tematike  in priznan predavatelj na številnih srečanjih, delavnicah in konferencah doma in v tujini. Je avtor več kot štiridesetih objav v obliki publikacij, komentarjev in člankov s področja varnosti in zdravja pri delu, delovnih razmerij in inšpekcijskega nadzora.

KOTIZACIJA:

·         80,00 +  DDV za člane GZS/udeleženca

·         100,00 + DDV ostali/udeleženca

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka TRR NLB d.d.:02924-0017841495, sklic 3080 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 20. 11. 2015 do 12.00 ure preko spodnje elektronske prijavnice ali na email: jana.kragelj.licen@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Verjamemo, da sta tako tematika kot izvajalec zelo aktualna, zato vljudno vabljeni!

VABLJENI!

 

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.