Novice


Arhiv: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb - javna obravnava

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in Predlog zakona o sprememba in dopolnitvah Zakona o dohodnini, s katerim  se predlaga davčno prestrukturiranje davčnih prihodkov v proračun RS.  

Rok za pripombe: 29.7.2016

Stanje predloga: Javna obravnava

BISTVENI POUDARKI:

Odprava administrativnih ovir:

 • Dvig stopnje davka od dohodka pravnih oseb za dve odstotni točki (iz 17% na 19%)
 • Med trenutni 2. in 3. razred se uvaja nov davčni razred, pri neto davčni osnovi v višini 48.000 eurov in stopnjo 34 %
 • Stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu zniža z 41 % na 39 %
 • Del plače za poslovno uspešnost se izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji pred izplačilom. Dodatni pogoji:
   • pogoj dogovora o izplačilu dela plače ravni splošnega akta delodajalca (določena za vse delavce enotno) ali na ravni kolektivne pogodbe
   • ugodnejše davčne obravnave bodo deležna le tista plačila za poslovno uspešnost, ki bodo izplačana enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati
 • Zvišuje se prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave, in sicer se povečuje za 300 eurov, s sedanjih 10.866,37 eurov skupnih aktivnih dohodkov zavezanca na 11.166,37 eurov skupnih aktivnih dohodkov zavezanca
 • Zavezanec naj bi se štel za nerezidenta Slovenije v času, v katerem bi se štel za rezidenta po tem zakonu, a se po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jo je sklenila Slovenija, šteje samo za rezidenta druge države pogodbenice
 • Črta se olajšave za donacije za izplačila političnim strankam;
 • Črta se oprostitev dohodnine oziroma davka od dohodka davčnih oseb od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi deleža v družbah tveganega kapitala, z določitvijo prehodnega obdobja
 • Črta se posebna stopnja davka od dohodka pravnih oseb za družbe tveganega kapitala
 • Prepovedano bo priznavanja odhodkov iz naslova amortizacije dobrega imena za davčne namene

 Prosimo, da vaše pripombe naslovite na mail: igor.knez@gzs.si

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.