Novice


Arhiv: Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva

1. PREDMET RAZPISA

Posojila so namenjena:

  •  mikro, malim in srednjim podjetjem s sedežem na področju območju občin ustanoviteljic JSMGG
  • ustrezajo podjetja, ki imajo 1-250 zaposlenih, letni promet manjši ali enak 50 mio EUR in /ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR

2. NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje:

  • projektov, ki omogočajo ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih
  • projektov, s katerimi bodo podjetja izboljšala tržni položaj, prodrla na nove trge, razširila ali obnovila tekočo dejavnost

Posojila se dodeljujejo za:

  • materialne ali nematerialne investicije kot so nakup opreme, gradnjo in/ali nakup poslovnega prostora, nakup patentov, licenc, in ne-patentiranega tehničnega znanja ter
  • pokrivanja stroškov za obratna sredstva, ki so v neposredni povezavi z navedenimi investicijami

Lastna udeležba posojilojemalca mora znašati vsaj 25% celotne investicije! Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, nastali od 16.6.2016. Rok za zaključek investicije je odvisen od narave projekta in se določi v posojilni pogodbi. Okvirno znaša 3-6 mesecev.

3. ZNESKI POSOJIL IN ODPLAČILNA DOBA

Za obstoječa podjetja - podjetja, ki so registrirana več kot 18 mesecev - nudimo posojila z odplačilno dobo 6 let oz. 9 let (z vštetim 1 leto moratorija). Zneski zaprošenih posojil lahko znašajo od 4.000 eur do 100.000 eur

Podjetja s statusom začetnika - podjetja, ki niso registrirana več kot 18 mesecev - lahko zaprosijo za posojila od 4.000 eur do 20.000 eur. Odplačilna doba znaša 6 let (z vključenim 1 letom moratorija)

Letna obrestna mera je za obe skupini podjetji 0%.

Skupna višina razpisanih sredstev je 1.000.000 eur.

Prijavni roki: 10.03.2017, 15.5.2017 in 31.8.2017 oz. do porabe sredstev.

Več informaciji na speltni strani: TU

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.