Novice


Arhiv: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

 Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Pogoji za kandidiranjeNa razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:
elektronska izmenjava med partnerji,
digitalizacija nastopov na sejmih,
spletne strani za tuje trge,
spletne trgovine,
produktno-prodajni video,
krepitev kompetenc – usposabljanja.

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih: Kohezijska regija vzhodna Slovenija in  Kohezijska regija zahodna Slovenija. 

Rok za oddajo ponudbe:  2.10.2017

Več informaciji o razpisu najdete: TU 


Pogoji za kandidiranje:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

 

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:

  • elektronska izmenjava med partnerji,
  • digitalizacija nastopov na sejmih,
  • spletne strani za tuje trge,
  • spletne trgovine,
  • produktno-prodajni video,
  • krepitev kompetenc – usposabljanja.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.