Novice


Arhiv: JSMGG je objavil JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH INVESTICIJSKIH POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (občin Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Brda, Kanal ob Soči in Miren-Kostanjevica). 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je spodbujanje podjetij pri investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov, katerih cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položaja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti. 

UPRAVIČENI STROŠKI, za katere se dodeljujejo posojila so:
materialne investicije – stroški za nakup opreme, gradnjo in/ali nakup poslovnega prostora, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost, nakup zemljišč (največ 10 % vseh upravičenih stroškov);
nematerialne investicije – stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo (največ 15 % vseh upravičenih stroškov). 
Lastna udeležba posojilojemalca mora znašati vsaj 25 % prijavljene investicije!

VIŠINA POSOJIL, ODPLAČILNA DOBA IN OBRESTNA MERA
Obstoječa podjetja:
Odplačilna doba: 6 let oz. 9 let (z vštetim 1 letom moratorija). 
Znesek posojila: od 4.000 EUR do 100.000 EUR.
Letna obrestna mera: 0 %.
Podjetja s statusom začetnika:
Odplačilna doba: 6 let (z vključenim 1 letom moratorija). 
Znesek posojila: od 4.000 EUR do 20.000 EUR. 
Letna obrestna mera: 0 %.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 750.000 EUR. 

ROKI ZA PRIJAVO: 11. 12. 2017, 9. 3. 2018, 11. 5. 2018 in 31. 8. 2018 oz. do porabe sredstev.

Več informacij  o razpisu najdete TU.

  

Fotogalerija

 

Arhivi