Novice


Arhiv: JSMGG je objavil JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH POSOJIL ZA RAZVOJNE PROJEKTE

PREDMET JAVNEGA RAZPISA so neposredna dolgoročna posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je spodbujanje razvojnih projektov, ki bodo podjetjem omogočili ohranjanje obstoječih delovnih mest in nove zaposlitve, ohranjanje in povečanje tržnega deleža ter vstop na nove trge.

UPRAVIČENI STROŠKI, za katere se dodeljujejo posojila so:
Nakup storitev, povezanih z razvojnim projektom: patentnih pravic; licenc; študij; izobraževanj, ki jih narekujejo potrebe projekta; zunanji razvoj in testiranja.
Nakup materiala, ki je potreben za izvedbo razvojnega projekta.
Stroški najema opreme, ki izhajajo iz potreb razvojnega projekta. 
Strošek plač osebja, zaposlenega na projektu (bruto plača in strošek delodajalca). 
Lastna udeležba posojilojemalca mora znašati vsaj 30 % prijavljene investicije!

VIŠINA POSOJIL, ODPLAČILNA DOBA IN OBRESTNA MERA
Zneski posojil: od 4.000 EUR do 50.000 EUR.
Odplačilna doba: 5 let (z vključenim 1 letom moratorija). 
Letna obrestna mera je 0 %.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 250.000 EUR.

ROKI ZA PRIJAVO: 11. 12. 2017, 9. 3. 2018, 11. 5. 2018 in 31. 8. 2018 oz. do porabe sredstev.

Več informaciji o razpisu najdete TU


Fotogalerija

 

Arhivi