Novice


Arhiv: NAČRT URAVNAVANJA REGULIRANIH CEN ZA LETI 2017 IN 2018

Vlada RS pri vodenju ekonomskih politik spremlja tudi zagotavljanje stabilnosti cen. S svojimi politikami tako neposredno in posredno oblikuje makroekonomsko okolje, ki srednjeročno zagotavlja, da rast cen v Sloveniji ne odstopa od povprečne rasti cen na evrskem območju za več, kakor izhaja iz morebitnih razlik v višji gospodarski rasti in produktivnosti in ob tem upošteva tudi morebitna večja odstopanja cen od ravnotežnih nivojev, ki izhajajo iz preteklih gibanj.

Načrt predvideva določene spremembe na področju reguliranih cen, ki vplivajo na poslovanje gospodarskih subjektov. Seznanitev s tem načrtom lahko pomaga podjetjem pri načrtovanju bodočih poslovnih izdatkov in prilivov.

Vlada RS v nadaljevanju predstavlja dveletni načrt uravnavanja reguliranih cen, v katerem določa makroekonomsko vzdržni okvir povišanja reguliranih cen za leti 2017 in 2018.

Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2017-2018.doc

 

Fotogalerija

 

Arhivi