Novice


Arhiv: Predstavitev vajeništva predstavnikom delodajalcev

 

Predstavnikom delodajalcev smo predstavili, kaj prinaša vajeništvo, ki se bo v naslednjem šolskem letu izvajal tudi v naši regiji. Podlaga zanj je v  Zakonu o vajeništvu, ki je pričel veljati 3. 12. 2017 (več o tem: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7512).

Zakon o vajeništvu daje nam, delodajalcem, priložnost, da pričnemo vzgajati in usposabljati bodoče sodelavce že v času šolanja.

Po zaenkrat neuradnih informacijah bomo v naši regiji lahko sklepali vajeniške pogodbe z oblikovalci kovin-orodjarji in z mizarji.

Več informacij najdete v priponki tu: PPT MS VAJENIŠTVO -PPT - Nova Gorica 3-1-2018.pptx


 

Fotogalerija

 

Arhivi