Novice


Arhiv: Koprska in novogoriška gospodarska zbornica bosta tesneje sodelovali

Gospodarstveniki vidijo veliko sinergij


Gospodarstveniki Primorske so se v četrtek, 15. februarja 2018, srečali v Lipici na skupnem upravnem odboru. Ob zaključku plodnega srečanja, na katerem so ugotovili številne podobnosti in potencialne sinergijske učinke enotnega primorskega gospodarskega prostora, so podpisali dogovor o sodelovanju pri reševanju skupnih problemov, ki tarejo gospodarstvo na celotni Primorski.
Gospodarstveniki vidijo priložnost za sodelovanje v okviru enotnega primorskega gospodarskega prostora, povezani lahko dosežejo boljše rezultate pri vplivanju na ključne odločevalce pri večjih investicijah v javno infrastrukturo (elektrika, telefonija, ceste, železnica…), pri oblikovanju ekonomske cone v obalno-kraški regiji in specialne ekonomske cone na severnem Primorskem. Velik skupni izziv jim predstavlja učinkovitejše povezovanje gospodarstva s primorskima univerzama predvsem pri programih, ki jih potrebuje gospodarstvo, sodelovanje v EU projektih ter iskanje načinov za podporo gospodarstvu pri zagotavljanju ustreznih kadrov.
Podpisan sporazum o tesnejšem sodelovanju med zbornicama je le prvi korak pri ustvarjanju novih priložnosti za gospodarstvo celotne Primorske, ki predstavlja dobro desetino slovenske gospodarske moči tako pri ustvarjenih dobičkih kot tudi pri številu zaposlenih.

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi