Novice


Arhiv: Objava Javnega razpisa za prijavo interesa z namenom neposredne dodelitve nalog neodvisnemu zunanjemu izvajalcu – EZTS GO

 

 

RAZPIS ŠT. 1/2018

PROGRAM INTERREG V-A SLOVENIJA-ITALIJA.

PROJEKT SALUTE – ZDRAVSTVO.

 

JAVNI RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA Z NAMENOM NEPOSREDNE DODELITVE NALOG NEODVISNEMU ZUNANJEMU IZVAJALCU ZA PREGLED UPRAVIČENOSTI IZDATKOV, KI SO JIH IMELI IZVEDBENI ORGANI V OKVIRU PROJEKTA ZA CTN SALUTE – ZDRAVSTVO – CUP B87H17000300007 – CIG Z072288645

 

Rok za oddajo prijavnice: do 12. ure 14. 3. 2018

 

http://www.euro-go.eu/sl/novice/sodelujte-z-nami/176-avviso-n-1-2018


AVVISO N. 1/2018

PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA.

PROGETTO SALUTE-ZDRAVSTVO.

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ESTERNA INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI ATTUATORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SALUTE-ZDRAVSTVO DEI PROGETTI ITI – CUP B87H17000300007 – CIG Z072288645

 

Scadenza: 14/3/2018 ore 12

 

http://www.euro-go.eu/it/notizie/lavora-con-noi/176-avviso-n-1-2018

 

Fotogalerija

 

Arhivi