Novice


Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018 (JR 253)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 30. 3. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS, št. 21/2018 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za leto 2018.


Predmet razpisa: sofinanciranje vzpostavitve in delovanja 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe S4 in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost zaposlenih v podjetjih partnerstva.

Upravičene aktivnosti:

a)         vzpostavitev in delovanje projektne pisarne - vodenje projekta;

b)         krepitev razvoja kadrov;

c)         mreženje in povezovanje partnerjev na področju razvoja kadrov; 

d)         informiranje in obveščanje strokovne in ostale javnosti; 

e)         zagotavljanje trajnosti delovanja KOC in doseženih rezultatov; 

f)          krepitev usposobljenosti zaposlenih v panožnih podjetjih partnerstva.

 

Prijavitelj:

Upravičeni prejemniki sredstev so partnerstva, ki jih sestavljajo panožna podjetja ter drugi partnerji. Nosilni partner odda vlogo v imenu partnerstva. Partnerstvo mora vključevati najmanj 3 majhna ali srednje velika (panožna) podjetja (v skladu s 55. členom ZGD-1) ter mora sodelovati v okviru panoge na drugi ravni Standardne klasifikacije delavnosti 2008 oziroma izkazati, da se KOC umešča v kontekst strateškega povezovanja S4

Rok prijave: 30. 4. 2018 

Več o razpisu najdete: TU

Fotogalerija

 

Arhivi