Novice


Arhiv: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Izvajanje zakonskih določil na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je za zavezanca zahtevna naloga. Zavezanci za izvajanje ZPPDFT-1 morajo v skladu z zakonom:

- izdelati ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, 
-vzpostaviti politike, kontrole in postopke za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, 
- izvajati ukrepe za poznavanje stranke,
- sporočati predpisane in zahtevane podatke ter dokumentacijo predložiti Uradu za PPD, 
- imenovati pooblaščenca oziroma pooblaščenko in namestnike ter zagotoviti pogoje za njihovo delo,
- skrbeti za redno strokovno usposabljanje zaposlenih najmanj enkrat letno ter zagotoviti redne notranje kontrole, 
- pripraviti seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, itd.

Med drugim ZPPDFT-1 nalaga, da mora zavezanec vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja s tveganji, ki vključuje tudi postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik stranke, politično izpostavljena oseba.

PIO iskalnik

 

PIO status lahko ugotavljamo s pomočjo Vprašalnika o politični izpostavljenosti; udobnejša, hitrejša in prijaznejša do strank, pa je uporaba PIO iskalnika.
PIO iskalnik je pripomoček s katerim si zavezanci olajšate postopek ugotavljanja politične izpostavljenosti svojih strank. Enostavno v iskalnik vpišete ime in priimek stranke in rezultat vam bo znan v nekaj sekundah.

Več  informaciji najdete: TU 

Fotogalerija

 

Arhivi