Novice


Arhiv: Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2019/2020

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2019/2020


Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Goriške regije, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2019/2020. 

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 -prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani PRC: https://www.prc.si/razpisi/javni-poziv-delodajalcem-za-oddajo-potreb

Dodatne informacije lahko dobite na Posoškem razvojnem centru, v okviru Regijske štipendijske sheme na tel. številki: 05/38-41-884.

Operacijo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev evropskega socialnega sklada.

Fotogalerija

 

Arhivi