Novice


BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE ZA ČLANE

BREZPLAČNO SVETOVANJE NA NIVOJU PRVEGA PRAVNEGA MNENJA NA PODROČJU GOSPODARSKEGA PRAVA, IZVRŠILNEGA, DELOVNEGA, DAVČNEGA IN DRUGEGA SORODNEGA PODROČJA

Članice in člani imate  možnost brezplačnega svetovanja na nivoju prvega pravnega mnenja na področju gospodarskega pravaizvršilnegadelovnegadavčnega in drugega sorodnega področja.

Poleg tega imate za vse navedene storitve popust v višini 10 %.

Svetovanje članom izvajata naša člana Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o. in Pravi nasveti d.o.o..

Svetovanja so ob TORKIH v prostorih GZS Severno Primorske gospodarske zbornice, Sedejeva 2a, Nova Gorica po naslednjem mesečnem razporedu:

-          ob TORKIH, v času od 1. - 15. dne v mesecu od 15.00 do 16.00 ure  - Pravi nasveti d.o.o. 

-          ob TORKIH, v času od 15. – 31 dne v mesecu od 8.00 do 9.00 ure - Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o. 

VSEBINA SVETOVANJA

 

Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o.

 

Pravi nasveti d.o.o.

 

PRAVO DRUŽB, KORPORACIJSKO PRAVO

 • ustanovitev vseh vrst gospodarskih družb, hčerinskih družb, podružnic, in drugih korporacijskih oblik

 • vodenje skupščin družb, zastopanje delničarjev in družbenikov 

 • skrbni pravni pregledi poslovanja (due diligence)

 • insolvenčno pravo (prisilne poravnave, stečaji, prestrukturiranja)

 • združitve in prevzemi družb.

IZVRŠBA

 • izvršilni postopki, tudi z mednarodnim elementom

POGODBENA RAZMERJA

 • sestava vseh vrst pogodb

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (GDPR)

NEPREMIČNINSKO PRAVO

 • strokovno podpora in usmeritev strankam

 • priprava pogodb (prodajne, menjalne, darilne, izročilne in druge  o razpolaganju z nepremičninami)

 • ureditev zemljiškoknjižnih vpisov

DELOVNO PRAVO

 • svetovanje in zastopanje delodajalcev ali delavcev

 • priprava delovnopravnih aktov (pogodbe o zaposlitvi, interni akti delodajalca)

KAZENSKO PRAVO

- pravna pomoč predvsem na področju gospodarskega kazenskega prava

DAVČNO PRAVO

ENERGETIKA

OKOLJSKO PRAVO

ZASTOPANJE V SODNIH, UPRAVNIH IN DRUGIH POSTOPKIH

 • zastopanje v sodnih, mediacijskih, upravnih arbitražnih in drugih postopkih,

 • alternativno reševanje sporov (mediacija)

Strankam nudijo tudi pravno pomoč pri urejanju mednarodnih pravnih razmerij ali sporov, s pomočjo naše mednarodne mreže odvetnikov, v državah EU in tretjih državah. 

 • pravno svetovanje izdelovnega prava, tem izkadrovskega področja(zaposlovanje, odpuščanje, nadomestila, subvencije, obvezni akti v podjetju, različni kadrovski postopki, sistemizacija in organizacija, pravilniki in navodila....),
 • svetovanje izgospodarskega prava,obligacijinobligacijskih razmerij,varstva osebnih podatkovter ostalih zadev.

V primeru, da nimamo takojšnjega odgovora na vaše vprašanje,vam odgovor pripravimo pisno, po posvetovanju z ustreznimi strokovnjaki.

 

Zaradi lažje organizacije pri zagotavljanju storitve je zaželeno, da vaš obisk predhodno najavite preko spletne prijavnice ali preko e pošte oz.sev-primorska@gzs.si. Za dodatne informacije smo vam na razpolago tudi na telefonski številki 05 330 60 30.

Vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi