Novice


Arhiv: Občina Miren-Kostanjevica seznanja javnost z Izhodišči za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za območje MI 56

Spoštovani,

Občinska uprava je s strani investitorjev – lastnikov zemljišč območja Gospodarske cone ob obvoznici – Zahod v Mirnu prejela pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za območje enote urejanja prostora MI 56 (nekdanja gramoznica zahodno od vrtojbenske obvoznice). Občinski urbanist je pobudo ocenil kot primerno, ter utemeljeno. Smiselno je, da občina, preden se pridobivajo smernice nosilcev urejanja prostora, o pobudi seznani tudi javnost.

Zaradi trenutnega stanja povezanega z epidemijo covid-19 se seznanitev javnosti opravi z objavo gradiva na spletni strani občine Miren-Kostanjevica, ter na portalu mojaobčina.si. Zainteresirano javnost pa se seznanja s pričujočim elektronskim sporočilom, kateremu prilagamo tudi gradivo.

Zbiranje predlogov se bo izvajalo od 31. 3. do 14. 4. 2020, izključno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali elektronski pošti tajnistvo@miren-kostanjevica.si . Po poteku roka se bodo predlogi preučili ter smiselno upoštevali pri pripravi nadaljnjih faz priprave prostorskega akta.

V kolikor potrebujete še kakšne dodatne informacije te lahko dobite pri svetovalcu za okolje in prostor Eriku Lasiču, na tel. št. 053304679 ali elektronskem naslovu erik.lasic@miren-kostanjevica.si.

Javno naznanilo SD OPPN MI 56.pdf         

priloga 1

priloga 2

priloga 3

priloga 4

       
Erik Lasič

Občina Miren-Kostanjevica
Miren 137, 5291 Miren
tel.: +386(0)5 330 46 79
fax.: +386(0)5 330 46 82
mob.: +386(0)51 611 018
www.miren-kostanjevica.si

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.