Novice


Arhiv: Po drugem zakonodajnem paketu bo treba hitro pristopiti še k tretjemu

Sporočilo za javnost

Po drugem zakonodajnem paketu bo treba hitro pristopiti še k tretjemu

Izjava predsednika GZS Boštjana Gorjupa in generalne direktorice Sonje Šmuc ob sprejemu interventne zakonodaje .

Z novelo prvega in sprejemom drugega protikoronskega paketa v Državnem zboru je gospodarstvo dobilo nujno potrebno podporo v sedanjih izrednih razmerah.

Novela prvega protikoronskega paketa je odpravila nekatere pomanjkljivosti: razširila je krog upravičenih podjetij do koriščenja ukrepa čakanja na delo, kar je izredno pomembno za ohranitev delovnih mest in likvidnosti prizadetih podjetij; prav tako po novem omogoča podjetjem, da znotraj enega meseca za 7 poljubnih dni delovno aktivirajo zaposlene, ki so na čakanju, v kolikor imajo zanje delo. Med ključne ukrepe PKP1, poleg čakanja na delo, sodi razbremenitev delodajalcev vseh pokojninskih prispevkov, kar pozitivno vpliva na poslovanje podjetij. Enako velja za strošek nadomestil zaposlenim zaradi višje sile, ki ga bo za upravičena podjetja pokril proračun. PKP1 je dodal še manjkajočo poroštveno shemo za prehodno sprejete moratorije na bančna posojila.

V noveli PKP1 pogrešamo, da ni prišlo do časovnega popravka kritja bolniškega staleža, ostaja namreč da kritje nadomestila obveznega zdravstvenega zavarovanje prevzema proračun šele od 11. aprila naprej in ne od razglasitve epidemije. Ravno tako pogrešamo metodologijo, ki bi pojasnila dodatne omejitve sofinanciranja v novem 20.a členu.

Drugi protikoronski paket prinaša poroštveno shemo za nova bančna posojila, s katero se podjetjem zagotavlja dodatna likvidnost. Pozdravljamo odločitev o dvigu višine državnega poroštev na 80% za mala in srednje velika podjetja ter na 70% za velika podjetja, k čemur smo pozivali v gospodarstvu. Ocenjujemo pa, da je sedanji obseg višine posojil, ki je omejen na 10% letnega prometa podjetja, prenizek in ne zagotavlja obsega, ki ga omogoča Evropska komisija vsem članicam in znaša četrtino letne prodaje. Ravno tako menimo, da bo treba umakniti določbo, po kateri se nova posojila po tej shemi izključujejo z interventnim zakonom o odlogu starih posojil, saj to pomeni, da bodo podjetja, ki so zaprosila za moratorij na bančna posojila (po PKP1) omejena pri višini novih posojil (po PKP2), ki jih potrebujejo za ohranitev svoje likvidnosti.

Na GZS vlado pozivamo, da nadaljuje s hitrim tempom sprejemanja interventne zakonodaje: Velika pričakovanja imamo do #PKP3, ki se pripravlja z namenom ponovnega zagona podjetij. Pričakujemo, da bodo v njem vključeni popravki drugega paketa, predvsem pa, da bo prinesel skrajšan delovni čas, dodatna sredstva za najbolj prizadete panoge in možnosti odkupa ter zavarovanja terjatev. Z dobro nastavljenimi ukrepi, ki so hitri, enostavni in učinkoviti, lahko Slovenija tudi iz te krize izide kot zmagovalka.mag. Tajda Pelicon,Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije
Služba za strateško komuniciranje
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
t: 01 5898 136 m: 041 397 194
e: tajda.pelicon@gzs.si w: www.gzs.si


 

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi