Novice


Arhiv: BREZPLAČNO SVETOVANJE na nivoju prvega pravnega mnenja na področju gospodarskega prava, izvršilnega, delovnega, davčnega in drugega sorodnega področja za člane GZS SPGZ

BREZPLAČNO SVETOVANJE NA NIVOJU PRVEGA PRAVNEGA MNENJA NA PODROČJU GOSPODARSKEGA PRAVA, IZVRŠILNEGA, DELOVNEGA, DAVČNEGA IN DRUGEGA SORODNEGA PODROČJA ZA ČLANE GZS SPGZ

Članice in člani imate  možnost brezplačnega svetovanja na nivoju prvega pravnega mnenja na področju gospodarskega pravaizvršilnegadelovnegadavčnega in drugega sorodnega področja.

Poleg tega imate za vse navedene storitve popust v višini 10 %.

Svetovanje članom izvajata naša člana Odvetniška pisarna Polanc d.o.o. in Pravi nasveti d.o.o..

Svetovanja so ob TORKIH v prostorih GZS Severno Primorske gospodarske zbornice, Sedejeva 2a, Nova Gorica po naslednjem mesečnem razporedu:

-          ob TORKIH, v času od 1. - 15. dne v mesecu od 15.00 do 16.00 ure  - Pravi nasveti d.o.o. 

-          ob TORKIH, v času od 15. – 31 dne v mesecu od 8.00 do 9.00 ure - Odvetniška pisarna Polanc d.o.o. 

 

VSEBINA SVETOVANJA

 

Odvetniška pisarna Polanc d.o.o.

 

Pravi nasveti d.o.o.

 

Gospodarsko in statusno pravo

 • Statusno pravo in postopki ustanovitev in sprememb družb,
 • Sodelovanje pri pogajanjih,
 • Skrbni pregledi družb in njihovega poslovanja,
 • Priprava gospodarskih pogodb,
 • Gospodarski spori,
 • Davčno pravo,
 • Postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije,
 • Svetovanje pri zaščiti intelektualne lastnine
 • Arbitražno pravo.

Civilno pravo

 • Pravo obligacij,
 • Stvarno pravo,
 • Pravo nepremičnin,
 • Posestni spori,
 • Dedno pravo,
 • Družinsko pravo,
 • Sestava pogodb civilnega prava (nepremičnine, premičnine, …).

Izvršilno pravo

Izterjava terjatev in izvršilni postopki

Delovno pravo

 • Delovno pravo,
 • Svetovanje pri sklepanjih in prenehanjih delovnih razmerij,
 • Disciplinski postopki,
 • Delovni spori.

Upravno pravo

 • Upravno pravo,
 • Zastopanje pred inšpekcijskimi in drugimi upravnimi organi,
 • Upravni spori in postopki pred upravnim sodiščem,

Javni razpisi in javna naročila

 • pravno svetovanje izdelovnega prava, tem izkadrovskega področja(zaposlovanje, odpuščanje, nadomestila, subvencije, obvezni akti v podjetju, različni kadrovski postopki, sistemizacija in organizacija, pravilniki in navodila....),
 • svetovanje izgospodarskega prava,obligacijinobligacijskih razmerij,varstva osebnih podatkovter ostalih zadev.

V primeru, da nimamo takojšnjega odgovora na vaše vprašanje,vam odgovor pripravimo pisno, po posvetovanju z ustreznimi strokovnjaki.

 

Zaradi lažje organizacije pri zagotavljanju storitve je zaželeno, da vaš obisk predhodno najavite preko spletne prijavnice ali preko e pošte oz.sev-primorska@gzs.si. Za dodatne informacije smo vam na razpolago tudi na telefonski številki 05 330 60 30.

Vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi