Novice


Arhiv: Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Prijavitelj je lahko fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije in, ki  se preverja v Poslovnem registru Slovenije kot registrirano glavno ali drugo dejavnost  po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin.

Prijavitelj mora v prijavi na ta javni poziv prijaviti načrtovane projekte turističnega vodenja (tipske programe vodenja) v Sloveniji z obvezno vključenim licenciranim turističnim vodnikom.

Minimalna in maksimalna vrednost projekta prijavitelja lahko znaša:

  • za podjetnike posameznike ali eno-osebne gospodarske družbe, ki opravljajo aktivnosti turističnega vodenja kot samostojno dejavnost; najmanj 500,00 evrov z DDV in največ 2.500,00 evrov z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV;
  • za gospodarske družbe ali drugi pravne osebe, ki opravljajo dejavnost organizatorjev turističnih potovanj; najmanj 1.000,00 evrov z DDV in največ 5.000,00 evrov z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV.


Višina finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva je največ 146.000,00 evrov.

Javni poziv je odprt od dneva objave, prijavitelji pa lahko oddajo vloge do porabe sredstev.

Besedilo javnega poziva

1. Obrazec: PRIJAVNI OBRAZEC
2. Obrazec: IZJAVA PRIJAVITELJA

3. Obrazec: PODATKI O PROJEKTU

4. Obrazec: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI 

Priloga 1: POROČILO O IZVEDENIH STORITVAH

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.