Novice


Arhiv: Zeleno financiranje

Zeleno financiranje

SID banka trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo promovira že dobro desetletje, bila je tudi ena izmed pobudnikov tega koncepta v Sloveniji. Financiranje zelenih in trajnostnih projektov je zato pri SID banki in sodelujočih poslovnih bankah možno v okviru različnih programov.

  • Ugodnejše financiranje iz vira zelene obveznice po vseh programih SID banke.
  • Pomoč podjetjem pri izdaji zelene obveznice.
  • V okviru Sklada skladov po programih neposredno pri SID banki: Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb iz Sklada skladov (EE),Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR).
  • Po programu Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje v okviru posrednega financiranja preko poslovnih bank.

Fotogalerija

 

Arhivi