Novice


Arhiv: Podaljšanje interventnih ukrepov na davčnem področju ter določene ukrepe iz ZZUOOP in ZIUOPDVE

Podaljšanje interventnih ukrepov na davčnem področju ter določene ukrepe iz ZZUOOP in ZIUOPDVE

Do 30. junija 2021 se podaljšuje veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Ukrepi davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti (tj. odlog oziroma obročno plačilo davka, prispevkov, akontacij davka in davčnega odtegljaja, za čas odloga in obročnega plačila pa se davčnemu zavezancu ne zaračunajo obresti).

Ukrepi po ZZUOOP - izredna pomoč mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka ter ukrep pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov po ZIUOPDVE, ki pa je namenjen ne le omenjeni ciljni skupini, ampak tudi preostalemu gospodarstvu, se podaljšajo do 30. junija 2021.

Fotogalerija

 

Arhivi