Novice


Arhiv: Podatki o poslovanju v 2020 nad pričakovanji

Številke govorijo

Podatki o poslovanju v 2020 nad pričakovanji

Ajpes je v petek, 21. maja, razkril dolgo pričakovane podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2020. Agregatni prihodki gospodarskih družb so upadli za 5,7 %, pri samostojnih podjetnikih za 5 %, medtem ko je bila dodana vrednost nižja za 1 %. Nižje cene surovin v 2020 in podporni ukrepi države (prejete subvencije) so bili ključni za to, da se dodana vrednost ni pomembno skrčila. Zaposlenost, merjena po delovnih urah, se je skrčila za 2 %, pri čemer so bili zaposleni na čakanju na delo ali skrajšanem delovnem času del tega kazalnika. Produktivnost dela se je povečala za 0,8 % na 47.160 EUR. Glede na dejstvo, da je nominalni BDP v 2020 upadel za 4,3 %, v gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih pa se ni skrčil (dodana vrednost v teh skupinah subjektov predstavlja 56 % BDP), to pomeni, da se je dodana vrednost najbolj skrčila v javnem sektorju in pri neto davkih. Kljub podobni ravni dodane vrednosti je bil neto dobiček pri gospodarskih družbah nižji za 38 % (pričakovali smo 25-odstotni padec) in je znašal 2,8 mrd EUR. To je po naši oceni posledica prevrednotenj obratnih in stalnih sredstev (slabitve). Ob tem opozarjamo, da so predstavljene spremembe po kategorijah nekoliko drugačne kot pri objavi Ajpesa, ker slednji upošteva le iste subjekte v obeh letih.

Fotogalerija

 

Arhivi