Novice


Arhiv: 4 namigi za gradnjo odgovornosti na delovnem mestu današnjega dne

Koristen namig

4 namigi za gradnjo odgovornosti na delovnem mestu današnjega dne

Odgovornost zaposlenih pomeni spoštovanje rokov, doseganje ciljev in siceršnje dobro opravljanje dela. Odgovorni zaposleni delo opravljajo v skladu s cilji tima, proaktivno iščejo pomoč, kadar jo potrebujejo, in prevzamejo odgovornost, kadar naredijo napako. Te razumejo kot del procesa učenja in priložnost za rast. Na portalu officevibe.com smo našli 4 namige, kako uspešno graditi odgovornost na delovnem mestu današnjega dne.

1. Člani tima naj bodo seznanjeni s cilji drug drugega

Dobro je, da člani vašega tima poznajo in si medsebojno delijo svoje individualne cilje. Bolj ko so ti poznani, bolje lahko vsak član tima izkoristi svoje osebne prednosti za učinkovito sodelovanje.

2. Vključite zaposlene v določanje ciljev tima

Skupaj s člani ekipe določite posameznikove cilje, ki bodo pomagali pri doseganju ključnih ciljev organizacije. To bo pri zaposlenih spodbudilo občutek usmeritve k skupnemu cilju ter povečalo njihovo zavzetost in odgovornost, kar je pomembno za uspeh celotnega tima.

3. Člani tima naj snujejo lastne pobude

Tako kot si zaposleni želijo sami določati, kako bodo najbolje opravljali svoje delo, si tudi želijo povedati, pri čem bi radi sodelovali. Zato je pomembno, da so zaposleni ustrezno vključeni v različne odločitve, ki vplivajo na njihovo delo.

4. Morebitne težave odpravljajte s sodelovanjem v skupini

Kot odgovorni vodja imejte odprte vse komunikacijske kanale, da boste lahko sproti opazovali, kako se počutijo vaši zaposleni. Če zaznate težave, se pogovorite s celotnim timom, da se bodo zaposleni čutili odgovorne za izvajanje rešitev.

Fotogalerija

 

Arhivi