Novice


Arhiv: Sprememba in dopolnitev odloka PCT in odgovor FURS na koriščene neporabljenih sredstev za HAG testiranje

Spoštovani,

 A. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu prebolevnosti, cepljenja in testiranja zajezitve širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

V sredo, 27. oktobra 2021 je Vlada Republike Slovenije na 99. redni seji prejela ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA POGOJA PREBOLEVNOSTI, CEPLJENJA IN TESTIRANJA ZAJEZITEV ŠIRJENJA OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 (v nadaljevanju: odlok) in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 170/2021.

Ključne novosti za gospodarstvo:

  • za opravljanje dela pri delodajalcu se viša pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG iz dosedanjih 7 dni na vsakih 48 ur, in sicer tako, da mora oseba ob začetku opravljanja dela imeti veljaven test HAG za samotestiranje ali test HAG, ki ni starejši od 48 ur. Dodatno pojasnjujemo, da v primeru enakomerno razporejenega delovnega časa oziroma enoizmenskega delovnika od ponedeljka do petka to pomeni, da se mora oseba praviloma testirati vsak ponedeljek, sredo in petek pred začetkom dela, torej na vsakih 48 ur med delovniki. V primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa, izmenskega dela, odrejenega dela preko polnega delovnega časa, dodatnega dela ali zaradi morebitne odsotnosti pa se šteje, da oseba ob nastopu dela izpolnjuje pogoj PCT, če začne opravljati delo v mejah 48 ur, ki so izkazane z dokazilom o opravljenem presejalnem testiranju s testom HAG za samotestiranje ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur in
  • uporaba zaščitne maske obvezna pri dejavnostih in pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika.

Ostale novosti:

  • uvaja se redno presejalno testiranje pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti in pri izvajalcih socialno varstvenih storitev, in sicer v breme stroškov državnega proračuna;
  • po novem se testiranje s testi HAG za samotestiranje uvaja za vse učence osnovne šole in dijake. Samotestiranje bo potrebno tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in za obšolske dejavnosti ne glede na starost učenca in dijaka. Pogostnost samotestiranja za učence, dijake in študente pa se poviša na dvakrat tedensko s pravico do uporabe deset testov za samotestiranje in
  • obvezno nošenje zaščitne maske v dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva. 

Odlok začne veljati 1. novembra 2021, da se omogoči čas za nabavo dodatnih testov za samotestiranje in organizacijo dodatnih testiranj s testi HAG pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

  1. Koriščenje neporabljenih sredstev iz PKP7 za financiranje hitrih antigenskih (HAG) testov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti 

Ob tem dodatno navajamo, da smo prejeli odgovor Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) glede koriščena neporabljenih sredstev za kritje hitrih antigenskih (HAG) testov. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ; v nadaljevanju: PKP7) je v 106. členu upravičencem omogočal uveljavljanje pomoči za izvedbo hitrih antigenskih (HAG) testov v višini za 40 eur na zaposlenega, v kolikor so oddali vloge do 31. januarja 2021. FURS jim je na podlagi izjave zakonsko predvideno pomoč oziroma sredstva tudi nakazala. PKP7 ne vsebuje določbe, ki bi vsebovala skrajni rok za porabo sredstev oziroma izvedbe testiranj - hitri testi so bili lahko izvedeni že v času od uveljavitve zakona (31. 12. 2020) do oddaje izjave, lahko pa se izvajajo tudi kasneje. To pomeni, da vsi upravičenci, ki so v skladu z 106. členom PKP7 oddali vloge do 31. januarja 2021 in pridobili subvencijo za izvedbo hitrih antigenskih (HAG) testov, lahko preostanek neporabljenih sredstev prejete subvencije za hitro antigensko (HAG) testiranje porabijo za kritje stroškov izvedbe hitrih antigenskih (HAG) testov pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti, saj PKP7 ne določa časovne porabe sredstev oziroma izvedbe testiranj.

Preostanek neporabljenih sredstev je tako mogoče uporabiti za kritje stroškov izvedbe hitrih (HAG) testov, ki nastanejo delodajalcu v primeru, ko je dolžan v skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21 in 170/21) pošiljati tiste delavce, ki ne izpolnjujejo PC (preboleli, cepljeni) pogoja, na testiranje k izvajalcem zdravstvenih storitev.

Ob tem dodajamo, da že pridobljena, a še neporabljena sredstva ni mogoče uporabiti za nakup hitri antigenskih (HAG) testov za samotestiranje in da novih vlog ni mogoče vložiti, saj je rok za oddajo teh potekel z 31. januarjem 2021. 

Ostala vprašanja v zvezi z ukrepi PKP lahko najdete na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2021-01-11-obrazec-za-pridobitev-pomoci-za-teste-na-virus-sars-cov-2-bo-na-voljo-predvidoma-14-1-2021/.

 

Fotogalerija

 

Arhivi