Novice


Arhiv: Predlagani zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov samo začasno rešuje problematiko gospodinjskega odjema energentov za skupne kurilnice večstanovanjskih stavb

Predlagani zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov samo začasno rešuje problematiko gospodinjskega odjema energentov za skupne kurilnice večstanovanjskih stavb

V Združenju upravnikov nepremičnin pri GZS - Zbornici za poslovanje z nepremičninami ugotavljajo, da predlog zakona za etažne lastnike skupnih kurilnic ne prinaša trajne rešitve nastalega položaja. Lahko povzroči celo poslabšanje njihovega pravnega položaja. V združenju pričakujejo, da Državni zbor ob sprejemanju zakona ne bo potrdil predlaganega besedila 5. člena, ampak bo zagotovil ustrezno korekcijo besedila tako, da bo iz tega nedvomno izhajalo, da je položaj omenjenih etažnih lastnikov že na podlagi veljavne zakonodaje izenačen s položajem vseh ostalih gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina in enako velja tudi glede dobave električne energije za skupna odjemna mesta večstanovanjskih stavb.

Fotogalerija

 

Arhivi