Novice


Arhiv: Napotitev voznikov

Nova pravila o napotitvi voznikov v cestnem prometu (Direktiva 2020/1057 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1057 ), sprejeta julija 2021 kot del paketa mobilnosti, so se začela uporabljati 2. februarja 2022.

Komisija EU je oblikovala večjezični portal za cestne prevoznike, ki morajo upoštevati ta nove pravila. Portal je dosegljiv na povezavi
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_en

Na portalu je omogočeno, da izdelate izjavo o napotitvi, ki jo mora imeti voznik ob začetku izvajanja napotitve. Obrazec je standardiziran in ga izdelate v javnem vmesniku, ki je povezan z informacijskim sistemom za notranji trg (IMI).

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Fotogalerija

 

Arhivi