Novice


Državna pomoč bo ublažila negativne učinke v gospodarstvu

Odmevi

Državna pomoč bo ublažila negativne učinke v gospodarstvu

Državna pomoč bo ublažila negativne učinke v gospodarstvu

»Na Gospodarski zbornici Slovenije smo zadovoljni, da so naša več kot štirimesečna prizadevanja za pomoč podjetjem zaradi enormnih dvigov cen obrodila sadove. Včeraj so poslanci prižgali zeleno luč Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, po katerem bo okrog 45.500 prizadetih podjetij upravičenih do državne pomoči. Na GZS ocenjujemo, da je ukrep ustrezno oblikovan, saj so zneski pomoči vezani na velikost prihodkov in pomen stroškov energije v poslovnih odhodkih. Ukrep tudi ne diskriminira podjetij po dejavnosti ali velikosti. Tudi nekateri drugi ukrepi (oprostitev omrežnine in prispevkov) bodo imeli ugoden vpliv na znižanje bremena za gospodarstvo. Želeli bi si, da bi Vlada v bodoče hitreje odreagirala na predloge GZS, ki vedno temeljijo na argumentih in analizah,« je naglasil predsednik Gospodarske zbornice (GZS) Slovenije Tibor Šimonka.


Shema za podporo gospodarstvu zaradi dviga cen energentov bo nekoliko umirila breme dviga cen energentov, s katerim se gospodarstvo sooča vse od druge polovice leta. GZS je že od oktobra dalje v imenu najbolj prizadetih podjetij pozivala Vlado k urgentnemu ukrepanju. Še več, na GZS smo na osnovi analize pripravili predlog sheme ukrepov in bili pobudnik vrste srečanj z ministri oziroma predstavniki pristojnih ministrstev za oblikovanje čimprejšnjih kratkoročnih rešitev.

Stroški za energijo so namreč že v letu 2021 porasli za blizu 18 odstotkov. »Po anketi, ki smo jo na GZS izvedli med podjetji, naj bi ocenjeni stroški za energijo v letu 2022 za skoraj 128 odstotkov presegli stroške energije iz leta 2021. S tem ukrepom bo država ublažila negativne učinke v gospodarstvu, ki izvirajo iz spreminjajočih cen konične energije, in sicer ukinjanje izmen, podaljševanje dopustov in odlaganje ne nujne proizvodnje. Glede na še vedno izjemno negotove razmere v prihodnje pa je pomembno, da se ukrep lahko tudi podaljša,« je še poudaril predsednik GZS Tibor Šimonka.

Ob sprejemu zakona so bili pozitivni odzivi tudi v podjetjih. Predsednik Združenja papirne in papirno predelovalne dejavnosti mag. Leopold Povše je sporočil: »Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo pozdravlja včeraj sprejeti interventni zakon, ki bo ublažil učinke dviga cen surovin. Naša panoga spada med energetsko intenzivne panoge, zato smo zelo prizadeti z ekstremno rastjo cen energentov v zadnjem četrtletju lanskega leta, ki pa še vedno vztrajajo na visokem nivoju. Takšne ekstremne rasti niso napovedovali niti pričakovali in je posledica mešanice političnih in pandemičnih vplivov, kakršnih v zgodovini še ni bilo. Pomoč zato prihaja vsaj tri mesece prepozno, a smo jo veseli, pa čeprav ne bo pokrila izgub zaradi enormnih dvigov cen energentov. Pomoč predstavlja majhen obliž na rano, ki jo bomo zdravili tudi z drugimi ukrepi, vse z namenom, da ohranimo našo energetsko in delovno intenzivno panogo v ustrezni kondiciji tudi v prihodnosti.«

Fotogalerija

 

Arhivi