Novice


Arhiv: ATA zvezki za Rusijo in Ukrajino

 

Rusija in Ukrajina sta podpisnici Konvencije o začasnem uvozu blaga, zato so slovenska podjetja lahko uporabljala ATA zvezke za poenostavljen postopek začasnega uvoza blaga v ti dve državi.

Zaradi trenutnih razmer je izdaja ATA zvezka za ti dve državi možna le ob predhodnem soglasju zavarovalnice.

GZS, Javne listine

Fotogalerija





 

Arhivi