Novice


Arhiv: SAVE THE DATE: GO! 2025 FOR BUSINESS; vabilo na javno srečanje z ekipo Matera 2019/ invito all'incontro pubblico con il team Matera 2019

Vabimo vas, da se v četrtek, 7. aprila 2022, ob 18.00 pridružite javnem srečanju z naslovom GO! 2025 FOR BUSINESS: NOVE RAZVOJNE POTI SKOZI KULTURO - Izkušnja EPK Matera 2019 za gospodarske operaterje mesta in teritorija. Dogodek bo potekal v Kulturnem domu Gorica, ul. Brass 20, Gorica (ITA).

EZTS je skupaj z javnim zavodom GO! 2025 organizator Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica 2025. Predhodnica iz Italije je zelo uspešen primer dobre prakse in je iz določenih upravnih in organizacijskih vidikov nam zelo blizu. Podobno kot z nekaterimi drugimi EPK vzdržujemo koristne stike, ki bodo pripomogli k čim uspešnejši izvedbi našega pomembnega mejnika. Uspešnost takega dogodka je odvisna tudi od dovršenega povezovanja z okoljem, predvsem je pomembno, da se v duhu Evropske prestolnice kulture vključi tudi lokalno gospodarstvo.

Direktor in sodelavci EPK Matera 2019 nam bodo prikazali, kako se lahko lokalno gospodarsko okolje vključi v faze izvajanja projekta EPK, priložnosti in kritične točke povezovanja, katere gospodarske učinke lahko pričakujemo, skratka naučili se bomo iz njihovih izkušenj. Gostje bodo v sklepnem delu srečanja odgovarjali tudi na vsa vaša vprašanja. 

Srečanje je namenjeno gospodarski javnosti in gospodarskemu sektorju. Zaradi omejenega števila mest, se je na dogodek treba  predhodno registrarati in sicer do 31/03/2022 na tej POVEZAVI.

Dogodek bo potekal dvojezično, v italijanščini in slovenščini, in bo v oba jezika tudi simultano prevajan.

Za dodatna pojasnila vam je na voljo na sara.boskin@euro-go.eu in anka@go2025.eu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

giovedì 7 aprile alle ore 18.00 siete gentilmente invitati all'incontro pubblico GO! 2025 FOR BUSINESS: NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO ATTRAVERSO LA CULTURA - L’esperienza ECoC di Matera 2019 per le forze economiche della città e del territorio. L'evento si terrà presso il Kulturni dom Gorica, via Brass 20, Gorizia (ITA).

Il GECT è insieme all'Ente Pubblico Javni zavod GO! 2025 l'organizzatore della Capitale europea della cultura Nova Gorica - Gorizia 2025. Il predecessore italiano è un esempio di buone pratiche di grande successo con aspetti amministrativi e organizzativi molto vicini a noi. Il successo di un tale evento di caratura internazionale dipende anche dal perfetto legame con il territorio ed è veramente indispensabile che il tessuto economico locale respiri nello spirito europeo che il 2025 propone. Il primo di una serie di incontri tematici sarà pertanto dedicato agli aspetti e alle ricadute economiche che la Capitale può portare.

Il direttore ed i suoi più stretti collaboratori di Matera 2019 ECOC ci illustreranno le loro esperienze, i percorsi che hanno intrapreso con le realtà e le organizzazioni economiche locali, i benefici e le criticità, impareremo quindi dalle loro esperienze e saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande.

L'incontro è riservato agli operatori del settore business. A causa dei posti limitati è necessaria la registrazione all’evento fino al 31/03/2022 al seguente LINK.

L'evento si terrà in lingua italiana e slovena, sarà fornita la traduzione simultanea.

Per ulteriori informazioni contattare sara.boskin@euro-go.eu e anka@go2025.eu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

vabilo MATERA 2019.pdf

Fotogalerija

 

Arhivi