Novice


Arhiv: Še dva javna razpisa: 44 milijonov evrov za digitalno preobrazbo, 88,5 za spodbujanje velikih investicij

V petek, 18. marca 2022, sta bila v Uradnem listu objavljena Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (JR Digit NOO) ter Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO). »Podjetja so v polni pripravljenosti za koriščenje tovrstnih subvencij, saj so dolgo čakala na tovrstne podporne ukrepe,« je ob tem poudaril generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti in dodal, da so »naložbe v digitalizacijo in investicije gospodarstva ključnega pomena za povišanje produktivnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.« Tudi tokrat bo GZSjeva delovna skupina za vire financiranja v sodelovanju z Mgrt organizirala Informativni dan, na katerem bodo zainteresirani člani GZS dobili podrobnejše informacije in koristne napotke. Odzivi na prvi informativni dan, na katerem so bili predstavljeni prvi štirje razpisi, so potrdili, da članstvo potrebuje tovrstne storitve.

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva(JR Digit NOO) je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 44 milijonov sredstev bo namenjenih podpri projektov, usmerjenih v tehnološko krepitev prek uporabe naprednih tehnologij z učinkom na okoljsko trajnost ter dvigovanju digitalnih kompetenc. Projekti se morajo osredotočati na napredne tehnologije, kot so na primer: robotika in avtomatizacija procesov, internet stvari, umetna inteligenca, transformacija odločevalskih sistemov (vključno s kibernetsko varnostjo), blockchain tehnologije in tehnologije distribuiranih zapisov, idr. Na posamezni konzorcijski projekt se lahko pridobi med 1 do 2,2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Rok za oddajo vlog je 28. 4. 2022. Podrobnosti si lahko preberete v povzetku javnega razpisa.

Pri tem na GZS izpostavljamo, da je sredstev iz NOO, namenjenih digitalizaciji, glede na trenutne potrebe v gospodarstvu premalo. Zato je nujno sredstva za te namene povišati v ukrepih Evropske kohezijske politike, da bi tako vsaj ohranili mesto, ki ga Slovenija trenutno zaseda na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) ter dvigniti produktivnost in konkurenčnost na višjo raven.

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji je objavila Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Sredstva v višini 88,5 milijonov evrov so namenjena nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, in sicer gre za večje investicije, kar pomeni med 1 in 12 milijoni evrov v predelovalni dejavnosti, med 0,5 in 3 milijoni evrov v storitveni dejavnosti ter med 0,5 in 2 milijoni evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Prijavijo se lahko podjetja z večjimi investicijami, kar pomeni med 1 in 12 milijoni evrov v predelovalni dejavnosti, med 0,5 in 3 milijoni evrov v storitveni dejavnosti ter med 0,5 in 2 milijoni evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Razpis ima dva roka za prijavo, in sicer 22.4. 2022 ter 1. 10. 2022. Podrobnosti si lahko ogledate v povzetku javnega razpisa.

Potreba po ukrepih v podporo projektom za investicije v gospodarstvu je izjemno velika, saj so bili tovrstni ukrepi izključeni iz večine razpisov pretekle finančne perspektive Generalni direktor GZS Aleš Cantarutti je včeraj izpostavil tudi nezadovoljstvo podjetij, ker se prijavni roki na posamezne javne razpise časovno prekrivajo, čeprav »smo tudi na GZS predhodno opozarjali, da bodo imela določena podjetja težave, v kolikor se imajo namen prijaviti na več razpisov hkrati, saj imajo omejene tako kadrovske kot finančne kapacitete


Obenem vas obveščam, da je v okviru GZS vzpostavljen nov e-naslov, kamor lahko člani naslovijo vsa vprašanja v zvezi z javnim razpisi in na katera odgovarjajo strokovnjaki z različnih področij: razpisi@gzs.si.


 

 

Fotogalerija

 

Arhivi