Novice


Arhiv: Etažni lastniki so še vedno diskriminirani pri dobavi energentov

Etažni lastniki so še vedno diskriminirani pri dobavi energentov

Združenje upravnikov nepremičnin ugotavlja, da sev skladu z njihovimi napovedmi, problematika gospodinjskega odjema energentov za večstanovanjske stavbe vkljub uveljavitvi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)še vedno ni uredila. Ministrstvo za infrastrukturo je ponovno pozvalo, da vprašanje dobave energentov (zemeljskega plina in električne energije) za etažne lastnike in ostale uporabnike večstanovanjskih stavb čim prej sistemsko reši in s tem odpravi diskriminacijo, ki so ji priča s strani dobaviteljev.

Fotogalerija

 

Arhivi