Novice


Arhiv: Predlog Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu + osnutek obrazca

Spoštovani člani,

obveščamo Vas, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) v sredo, 23. marca 2022 na E-demokracija objavilo Predlog Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu v nadaljevanju: predlog pravilnika), EVA: 2022-2611-0028. Predlog pravilnika lahko najdete na naslednji povezavi: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=14091.

Pravilnik bo, v primeru sprejetja, začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začel s 1. julijem 2022.

V prilogi Vam pošiljamo osnutek obrazca.

Osnutek obrazca.pdf

Predlog pravilnika določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu. Poleg tega predlog pravilnika določa ravnanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: IRSD) v zvezi s prijavo nezgod pri delu, ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) v zvezi s prijavo poškodbe pri delu zaradi izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov in izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) v zvezi s prijavo poškodbe pri delu.

Nezgoda in poškodba pri delu se prijavita na obrazcu Prijava nezgode in poškodbe pri delu, ki je priloga I predloga pravilnika. Omenjeni obrazec se izpolni elektronsko in je sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela. Predlog pravilnika v 4. in 5. členu predloga pravilnika določa, kaj vse mora vsebovati splošni oziroma zdravstveni del obrazca. Obrazec se bo izpolnil v skladu s pravilnikom in navodili za izpolnitev obrazca, ki ga bodo pripravili in sprejeli IRSD, ZZZS in NIJZ skupaj. Navodila za izpolnitev obrazca bodo objavljena na uradnih spletni strani IRSD, ZZZS in NIJZ.

V kolikor imate pripombe/predloge v zvezi s pravilnikom vas prosimo, da jih pošljete do četrtka, 7. aprila 2022, na naslov: urska.sojc@gzs.si. Po prejemu komentarjev oziroma predlogov bodo v Pravni službi pripravili enoten dokument in ga naslovili na MDDSZ.

Pripravila: Pravna služba GZS 

 

S spoštovanjem,
ekipa GZS SPGZ

Fotogalerija

 

Arhivi