Novice


Arhiv: ZZZS: Novosti pri obračunu nadomestil plač

ZZZS: Novosti pri obračunu nadomestil plač

Zavod za zdravstveno zavarovanje je objavil obvestilo o novostih pri obračunu nadomestil plač, in sicer, da je skladno z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena 25. marca 2022 (sprememba 31. člena ZZVZZ v delu, ki se nanaša na spodnji limit v primeru polne mesečne obveznosti pri obračunu nadomestila), nadomestilo ne more biti manjše od 60 % minimalne plače, ki je določena z zakonom, ki ureja minimalno plačo (kar velja za vse delavce, za katere delodajalci posredujejo refundacijske zahtevke in za večino samostojnih zavezancev, ki jim ZZZS direktno izplačuje nadomestila plač) in da je za zavarovanca, katerega osnova za plačilo prispevkov je nižja od 60 % minimalne plače, najnižje nadomestilo določeno v višini osnove, po kateri je ta zavarovan.

Podrobnosti glede obračuna so objavljene na https://www.zzzs.si/. Na podlagi sprejetih sprememb na področju obračuna nadomestil plač bo spremenjen tudi Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil.

Fotogalerija

 

Arhivi