Novice


Arhiv: Webinar o dovolilnicah in CEMP dovolilnicah - 10. 5. 2022

 

 

Webinar – Usposabljanje za rokovanje z dovolilnicami in CEMT dovolilnicami

Usposabljanje bo sestavljeno iz teoretičnega dela in delavnice: predstavitev vsebine dovolilnic ter uporaba, delo na konkretnih primerih predavatelja ter primerih iz vašega podjetja.

Dovolilnica je javna listina, s katero se dovoljuje pristop vozilu, registriranemu zunaj Slovenije, na ceste v Sloveniji in vožnja po njih ter vozilu, registriranemu v Sloveniji, pristop na ceste v državi, katere organ je izdal dovolilnico in vožnja po njih. Namen dovolilnic je regulacija mednarodnega cestnega prevoza. Države so predvsem z uvedbo dovolilnic pridobile možnost kontrole opravljenih prevozov blaga tujih prevoznikov na svojem ozemlju in domačih prevoznikov na tujem ozemlju. Prevoznik potrebuje dovolilnico za prevoz blaga v države, kjer je prevoz dovoljen samo na njihovi podlagi. Med državami članicami EU dovolilnice niso potrebne.

 • Cilj: usposobljenost zaposlenih za samostojno in zakonsko ustrezno rokovanje z dovolilnicami.
 • Preko spletne aplikacije (zoom)
 • Predavatelja: strokovnjaka s področja izdaje dovolilnic in nadzora: Špela Urh, svetovalka GZS, predstavnica izdajatelja dovolilnic in Anton Kmetič, FURS, predstavnik nadzornega organa.
 • Gradivo: Udeleženci bodo nekaj dni pred seminarjem dobili gradivo (PPT predstavitev) in primere dovolilnic, ki se bodo reševali v okviru usposabljanja.
 • Udeleženci prejmejo certifikat o usposabljanju

Vsebina predstavitve:

 • Pravna ureditev prevozov v cestnem prometu
  • Mednarodni prevozi blaga v cestnem prometu
  • Pogoji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza v EU
  • Režimi prevozov med RS in tretjimi državami ter med RS in državami članicami EU, prevozi med EU in ZK
 • Vrste bilateralnih dovolilnic in CEMT dovolilnice in kontrola dovolilnic s strani prejemnikov in pošiljateljev blaga 
  • Vrste bilateralnih dovolilnic (T,B,TD,UN) – preglednica
  • Uporaba CEMT dovolilnic in dokumenti, ki morajo biti v vozilo
  • Kontrola dovolilnic, ki jo mora izvesti podjetje
 • Nadzor podjetij, ki izvajajo nadzor nad dovolilnicami tujih prevoznikov s strani IRSI ali FURS
 • Reševanje primerov

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen podjetjem, katerim prevozniki iz tretjih držav dostavljajo blago in morajo pri prevzemu blaga rokovati z dovolilnicami.


Predavatelji
Špela Urh,  svetovalka v  oddelku Javne listine pri Gospodarski zbornici Slovenije, izdajateljica licenc in dovolilnic
Anton Kmetič,  je poznavalec carinske zakonodaje ter postopkov v zvezi z izvajanjem carinskih postopkov in je vodja Sektorja za carine pri FURS Finančni urad Novo mesto.


Kotizacija
Redna cena webinarja  znaša 180,00 eur + ddv (219,60 z ddv)
Člani GZS imajo 20 % popusta: 144,00 eur+ ddv (175,68 z ddv)
Plačilo kotizacije na seminar vključuje: udeležbo in učno gradivo ter potrdilo o udeležbi.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4008-8594.


Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

Fotogalerija

 

Arhivi