Novice


WEBINAR: »Spremembe in novosti Zakona o varstvu okolja ZVO-2«,

Vabimo vas na webinar 

»Spremembe in novosti Zakona o varstvu okolja ZVO-2«, 

ki bo v četrtek, 16. junija 2022, od 11. do 13. ure,
v orodju MS Teams.


S 13. 4. 2022 je pričel veljati nov Zakon o varstvu okolja ZVO-2, ki je prinesel precej sprememb in novosti.

Na dvournem webinarju boste udeleženci izvedeli novosti s področja:

  • odpadkov, ki so preneseni iz uredbe na zakonski nivo,
  • proizvajalčeve razširjene odgovornosti za proizvode, ki se jih daje na trg ali uvaža (motorna vozila, električna in elektronska oprema, baterija in akumulatorji, embalaža, gume, zdravila, fitofarmacevtska sredstva in nagrobne sveče) ter
  • okoljevarstvenih dovoljenj in odločb za opravljanje priglašene dejavnosti (do sedaj vpis v evidenco) z vsemi roki, ki jih bodo morali spoštovati – nekateri roki so res kratki (3 mesece po sprejetju zakona).

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki delujejo, prodajajo, uvažajo in razvijajo, dodelujejo, obdelujejo motorna vozila, električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje, embalažo, gume, zdravila, fitofarmacevtska sredstva in nagrobne sveče in so vključeni v skupne sheme ravnanja z zgoraj naštetimi proizvodi ali imajo dovoljenje za samostojno izpolnjevanje obveznosti, ravnajo z odpadki (predelovalci, odstranjevalci, zbiralci, trgovci z odpadki in posredniki) in že imajo okoljevarstvena dovoljenja ali, jih bodo pridobivali na novo, zbirajo odpadke in so vpisani v evidenco zbiralcev odpadkov, prevažajo odpadke, trgujejo z odpadki ali opravljajo posredništvo z odpadki in so vpisani v evidenco prevoznikov, trgovcev in posrednikov odpadkov, imajo ali bodo pridobivali okoljevarstvena dovoljenja za naprave v katerih opravljajo dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, po novem okoljevarstvena dovoljenja za naprave v katerih se opravlja dejavnost, ki povzroča industrijske emisije in ostala dovoljenja.

O predavateljici:
Polonca Poljanec Perič je ustanoviteljica in vodja podjetje Environ d.o.o., ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let, kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor, opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na inšpekcijske preglede in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore, pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Kotizacija:

  • člani GZS: 50,00 € + DDV na udeleženca
  • nečlani : 80,00 € + DDV na udeleženca

Prisostvovanje na webinarju bo možno samo z že plačano kotizacijo.
Kotizacijo vplačajte pred pričetkom webinarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenija številka SI56 0292 4001 7841 495, sklic 00 3040 + matična številka podjetja.

Prijave zbiramo do 15. 6. 2022 do 12. ure s preko prijavnega obrazca.
Pisne odjave sprejemamo do 13. 6. 2022, v primeru premajhne udeležbe si pridružujemo pravico do odpovedi dogodka.

Povezavo do dogodka boste prejeli na e-naslov naveden v prijavnici na dan dogodka do 9. ure.

Vabljeni, da se nam pridružite.

Fotogalerija

 

Arhivi