Novice


Prilivi iz tujskega turizma zopet močnejši

Prilivi iz tujskega turizma zopet močnejši

Izvoz in uvoz storitev Slovenije sta se v prvih štirih mesecih 2022 glede na enako obdobje 2021 povečala približno za tretjino. Med pomembnejšimi skupinami izvoznih storitev se je povečal izvoz potovanj (+390 mio EUR), transporta (+205 mio EUR), ostalih poslovnih storitev (+95 mio EUR; intelektualne storitve) in telekomunikacijskih, računalniških in informacijskih storitev (+64 mio EUR). Izvoz gradbenih storitev je bil nespremenjen. Presežek storitvene menjave je v prvih štirih mesecih 2022 znašal 857 mio EUR, kar je bilo 186 mio EUR več kot v enakem obdobju lani. Pri tem se je najbolj povečal presežek potovanj (za 145 mio EUR). Najvišji pozitivni saldo (razliko med izvozom in uvozom) so dosegle transportne storitve (436 mio EUR) in potovanja (246 mio EUR).

Fotogalerija

 

Arhivi