Novice


OKROŽNICA PRAVNE SLUŽBE - Predlogi zakonov povezanih s pokrajinami - pripombe do 5. 8. 2022

Obveščamo vas, da je Državni svet v Državni zbor RS vložil predloge zakonov katerih tematika so pokrajine (Zakon o pokrajinah, Zakon o ustanovitvi pokrajin in Zakon o financiranju pokrajin), ki jih prilagamo. 

Predlogi zakonov se nanašajo na ustanovitev pokrajin, njihovo financiranje in pristojnosti. Predloge so v Pravni službi GZS podrobno analizirali in pripravili pravno študijo, ki jo prilagamo. 

Iz gradiva izhaja, da se bo kar nekaj trenutnih državnih in upravnih pristojnosti preneslo na pokrajine in da bodo pokrajine pristojne za izvajanje nalog regionalnega pomena, kar lahko vpliva na gospodarstvo (npr.: prenosi inšpekcijskih nalog državne pristojnosti na pokrajine, sprejemanje lokalnih energetskih konceptov, prenos pristojnosti iz Zakona o tujcih iz upravnih enot na pokrajinske enote).

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi  stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo, da nam posredujete  vaše predloge k priloženim zakonom.

 Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogom nam lahko posredujete do 5. avgusta 2022  na naslov: pravnasluzba@gzs.si.

Študija morebitnih vplivov-Pravna služba GZS

Zakon o pokrajinah

Zakon o ustanovitvi pokrajin

Zakon o financiranju pokrajin

EKIPA GZS SPGZ

Fotogalerija

 

Arhivi