Novice


Arhiv: Vodik – ključni element prehoda v brezogljično družbo

Odmevi

Vodik – ključni element prehoda v brezogljično družbo

V torek je v Vipovžah v Goriških Brdih poteka mednarodna konferenca HYDROGEN ECOSYSTEM NORTH ADRIATIC 2023. Udeleženci so bili enotni, da je vodikova tehnologija vse bolj prepoznana kot ena izmed ključnih tehnologij na poti do ogljično nevtralne družbe. GZS je tudi na tem področju povezovalni člen gospodarstva.

 

Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS, je uvodoma opozorila, da se slovensko gospodarstvo že dalj časa srečuje s številnimi izzivi, kot so nestabilno poslovno okolje ter vse slabša gospodarska situacija, tudi zaradi visokih cen energentov. »Priča smo velikemu razkoraku v konkurenčnosti znotraj EU zaradi različnih pristopov k reševanju energetske krize. Dodatno tveganje prinaša protekcionizem tretjega sveta, saj države, kot so Kitajska, Japonska, ZDA in druge, ustvarjajo neprimerno boljše poslovno okolje ter namenjajo visoke spodbude za razvoj neto ničelnih tehnologij. S tem prevzemajo vodilno vlogo pri njihovem razvoju in proizvodnji, EU pa zapira svoje tovarne ter kupuje poceni in z vidika ogljičnega odtisa sporne materiale, proizvedene v teh državah.« Izpostavila je nujnost zanesljive in cenovno konkurenčne oskrbe z nizkoogljično energijo ter doseganje uvozne neodvisnosti za preživetje in nadaljnji razvoj gospodarstva. To je mogoče doseči le z ustrezno kombinacijo vseh nizkoogljičnih virov energije - od jedrske do obnovljivih virov, kot so sonce, voda, veter in geotermalna energija. Bolj ambiciozni bi morali biti tudi na področju novih tehnologij, kot je zeleni vodik.

 

GZS skupaj s svojimi regijskimi zbornicami podpira številne projekte, ki jih v Sloveniji nujno potrebujemo za prehod v zeleno družbo, ustvarjanje novih vrednostnih verig in delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Je podpornik mednarodnega projekta North Adriatic Hydrogen Valley, potencial razvoja pa zaznava tudi pri številnih drugih projektih s področja vodikovih tehnologij. Vsekakor se tudi na tem področju GZS trudi biti povezovalni člen gospodarstva.

 

Direktorica Severno Primorske gospodarske zbornice Nevenka Volk Rožič je izrazila ponos, da je prva transnacionalna Dolina vodika (t. i. Severnojadranska dolina vodika, ki je povezovala tri države: Slovenijo, Hrvaško in FVG iz Italije), konec leta 2021 nastala prav v Novi Gorici, glavnem mestu Goriške. »33 partnerjev iz Slovenije, Hrvaške in Furlanije-Julijske krajine stopilo skupaj in pripravilo projekt, ki je bil konec januarja 2023 razglašen za najboljšo vodikovo dolino leta 2023.« Dva projektna partnerja prihajata iz njihove regije – ECUBES in SALONIT Anhovo. »Takšen projekt ponuja celotni severnojadranski regiji izjemen razvojni potencial in priložnost, da postane pomembna destinacija EU za razvoj in implementacijo vodikove infrastrukture ter za hitrejši regionalni in evropski energetski prehod. Projekt ponuja tudi možnosti za več novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo v širši regiji,« je še dejala. Poudarila je, da regijska zbornica sodeluje pri nastajanju tega projekta že od samega začetka in ga bo podpirala tudi v prihodnje, s tem pa prispevala k učinkovitemu energetskemu prehodu. S tega vidika Severno Primorska gospodarska zbornica podpira tudi izobraževalni program H2STUDENT, ki vzbuja zanimanje za trajnostno mobilnost in vodik, dviguje tehnološko ozaveščenost in navdušuje mlade za študije in poklice, povezane z novimi vodikovimi tehnologijami.

 

V Evropi nastajajoči regionalni vodikovi ekosistemi so korak k razvoju trajnostnega gospodarstva. Konec leta 2021 je na mednarodni konferenci v Novi Gorici ideja o razvoju prve čezmejne vodikove doline na svetu – »Dolina vodika Severnega Jadrana« (ang. North Adriatic Hydrogen Valley) dobila podporo odločevalcev. Projekt je povezal industrijsko, odločevalsko in raziskovalno sfero ter lokalne oblasti iz Slovenije, Hrvaške in Italije – Furlanije Julijske krajine. Konzorcij projekta Dolina Vodika Severnega Jadrana je bil leta 2022 uspešen s prijavo na razpis HORIZON. Januarja 2023 je bil prepoznan kot najboljši projekt vodikove doline v Evropi, konzorcijski partnerji so pridobili 25 mio EUR nepovratnih evropskih sredstev iz Partnerstva za čisti vodik. Da je projekt vzoren primer za izgradnjo celovitega evropskega vodikovega ekosistema, je v svojem govoru 29. novembra 2021 izpostavila tudi predsednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen.

 

Organizatorja konference sta podjetji ECUBES in Partnerstvo za čisti vodik ob podpori organizacije Hydrogen Europe, Hydrogen Europe Research. Soorganizatorji pa so GZS in Severno Primorska Gospodarska zbornica ter Hrvaška gospodarska zbornica, Confindustria Udine in Confindustria Alto Adriatico.

Fotogalerija

 

Arhivi