Novice


Arhiv: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij - pripombe do 10.1.2024

Spoštovani,

obveščamo vas, da znotraj Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport potekajo priprave predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij. Cilj zakona je uskladitev s posodobljenimi določbami Uredbe 651/2014/EU.


V nadaljevanju navajamo nekatere spremembe in dopolnitve, ki jih predvideva predlog zakona.

1. Čas oddaje vloge za investicijske spodbude.


  • Definicije posameznih pojmov v zakonu bi se spremenile tako, da je jasno določeno, da lahko investitor odda vlogo za investicijsko spodbudo preden ima v Sloveniji registrirano gospodarsko družbo ali podružnico tujega podjetja.
  • Pogoj za investicijsko spodbudo bo, da ima gospodarsko družbo oziroma podružnico tujega podjetja v Sloveniji registrirano najkasneje v trenutku izplačila spodbude. 

2. Možnost pridobitve spodbude za podružnico tujega podjetja s sedežem v EU.

  • Gre za možnost ustanovitve in pridobitve spodbude za podružnico tujega podjetja. To bi veljalo le za gospodarske družbe s sedežem v državah članicah EU.
  • Za gospodarske družbe s sedežem v tretjih državah, bo še vedno veljalo, da morajo pred izplačilom spodbude v Sloveniji ustanoviti oziroma registrirati gospodarsko družbo.

3. Sprememba seznama dejavnosti, katerim se lahko dodelijo spodbude za investicije.

  • Na seznam dejavnosti, katerim se ne dodeluje spodbud za investicije po tem zakonu, se doda sektor lignita in sektor širokopasovnih povezav. Spodbud prav tako ne bo dovoljeno dodeliti za shranjevanje in prenos energije.
  • Dejavnost ladjedelništva in industrije sintetičnih vlaken se odstrani iz seznama dejavnosti, za katere se spodbude ne dodelijo.

4. Pravila za vodenje in hrambo dokumentacije.

  • SPIRIT ter MGTŠ kot dajalca spodbud bosta vodila podrobno evidenco z informacijami in dodatno dokumentacijo, ki je potrebna za ugotovitev, da so izpolnjeni vsi pogoji iz zakona ter Uredbe 651/2014/EU. Evidence se hranijo 10 let od dneva dodelitve spodbude ali od dneva zadnje dodelitve pomoči v okviru sheme investicij.

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vam posredujemo predloge k priloženemu zakonu.

Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogu  lahko posredujete do 10. januarja 2024  na naslov: pravnasluzba@gzs.si.


S  spoštovanjem,

Ekipa GZS SPGZ


Pripravila: Pravna služba GZS


Fotogalerija

 

Arhivi