Novice


Arhiv: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju - pripombe do 5.4.2024

Spoštovane članice, spoštovani člani,

obveščamo vas, da je v fazi medresorskega usklajevanja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju, ki ga prilagamo. Predlog zakona je pomemben, saj med drugim v slovenski pravni red prenaša direktivo CSRD, ki ureja dajanje zagotovil revizorjev pri poročilih o trajnostnosti.

V nadaljevanju navajamo nekatere spremembe in dopolnitve, ki jih predvideva predlog zakona.

1.            Dajanje zagotovil o trajnostnosti

-              Glede na zahteve CSRD zakonodaje, ki zahteva tudi pregled poročil o trajnostnosti s strani revizorjev, se mora temu prilagoditi tudi vsebina Zakona o revidiranju.

-              Dajanje zagotovil o trajnostnosti je opredeljeno kot »dajanje zagotovila o zanesljivosti poročila o trajnostnosti ali konsolidiranega poročila o trajnostnosti z izvajanjem postopkov, katerih rezultat je sklep z zagotovilom poročanja o trajnostnosti revizijske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe« (3. člen predloga zakona).

-              Ureja se vsebina revizorjevega poročila o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti (20. člen predloga zakona).

2. Predlagane spremembe na področju poklicnih kvalifikacij

-              Predlog zakona vsebuje spremembe v smislu zagotovitve da imajo pooblaščeni revizorji, ki poleg tega želijo pridobiti dovoljenje za izvajanje zagotovila o trajnostnostnem poročanju, potrebno strokovno znanje in izkušnje pri zagotavljanju trajnostnostnega poročanja.

-              Predlaga se tudi spremembe glede vpisa v register pooblaščenih in zakonitih revizorjev oziroma revizijskih družb. S tem bo vidno kateri revizorji/družbe imajo dovoljenje za dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti in kateri ne.

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za podajo predlogov k priloženemu zakonu.

Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogom nam lahko posredujete do 5. april 2024 na naslov: pravnasluzba@gzs.si.

S spoštovanjem Ekipa GZS SPGZ

Pripravila: Pravna služba GZS

Fotogalerija

 

Arhivi