Novice


Arhiv: Nacionalni program športa 2024 - 2033 - pripombe do 14.6.2024

Spoštovane  članice in člani severnoprimorske gospodarske zbornice,

 obveščamo vas, da je v pripravi znotraj Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport predlog Nacionalnega programa športa 2024 – 2033 (v nadaljevanju: Nacionalni program), ki ga prilagamo.

Nacionalni program je strateški dokument razvojnega načrtovanja športne politike, ki se sprejme za obdobje 10 let.  Vsebina programa je opredeljena v Zakonu o športu in med drugim določa javni interes na področju športa ter cilje in prednostne naloge.

Osnovni cilji Nacionalnega programa za obdobje od 2024 do 2033 so, med drugim:

 • zagotovitev optimalnih pogojev za razvoj kadrov v športu,
 • vzpostavitev sistemskih mehanizmov spremljanja učinkov športa na družbo,
 • digitalizacije športa in zmanjšanje administrativnih bremen,
 • spodbudno poslovno okolje za šport.

Nacionalni program se sicer nanaša na načrtovanje športne politike, vendar lahko posredno vpliva tudi na delovno okolje in gospodarstvo. Tako so nekateri izmed ukrepov tudi:

 • spodbujanje različnih oblik telesne dejavnosti v delovnem okolju,
 • spodbujanje delodajalcev, da svojim zaposlenim omogočijo ustrezno redno športno vadbo in telesno dejavnost izven delovnega časa,
 • povezovanje delodajalcev in izvajalcev športnih programov v lokalnem okolju,
 • spodbujanje izgradnje športnih objektov v okviru javno-zasebnih partnerstev,
 • vzpodbude zasebnemu sektorju za zaposlovanje vrhunskih športnikov,
 • digitalizacija na področju športa,
 • uvedba davčnih olajšav za investicije v športne objekte.

 Z namenom, da se v postopek sprejemanja Nacionalnega programa vključijo tudi stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje predlogov k priloženemu dokumentu.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete do 14. junija 2024 na naslov: pravnasluzba@gzs.si.

 S spoštovanjem, Ekipa GZS SPGZ

Pripravila: Pravna služba GZS

Fotogalerija

 

Arhivi