Novice


Arhiv: Reprezentativne delodajalske organizacije pozivamo poslanke in poslance k čimprejšnjemu sprejemu predlaganih sprememb Zakona o dohodnini

GZS, TZS, OZS, ZDS in ZDOPS smo s skupnim dopisom, ki smo ga 12. 1. 2021 naslovili na predsednika Državnega zbora in vodje poslanskih skupin, izrazili ponovno podporo predlaganim spremembam in dopolnitvam Zakona o dohodnini. Čeprav je bila druga obravnava predloga zakona s terminskim programom dela Državnega zbora predvidena že na 28. redni seji v mesecu decembru 2021, do danes še ni bila izvedena. Ker bi s sprejemom predlaganih sprememb Zakona o dohodnini zaposleni prejeli višje neto plače, kupna moč bi se povečala, gospodarstvo pa bi lahko hitreje okrevalo, pozivamo poslanke in poslance k čimprejšnjemu sprejemu predlaganih sprememb.

Arhiv: Predlog ZVO-2 v DZ dobil podporo za nadaljnjo obravnavo

»Podpora predlogu zakona o varstvu okolja (ZVO-2) v Državnem zboru, ki je bila izglasovana v petek, je bila glede na razpravo pričakovana,« meni Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS. »V razpravi je bilo sicer poudarjeno, da bo njegova vsebina skozi parlamentarno proceduro na odboru še optimizirana, kar na GZS vsekakor pozdravljamo,« še dodaja. GZS je še pred razpravo v DZ poslance pozvala, da upoštevajo argumente gospodarstva in ohranijo možnost kritja posrednih stroškov emisij toplogrednih plinov iz sredstev podnebnega sklada tudi v ZVO-2.

Arhiv: Le še dva dni do zaprtja razpisa za priznanja za najboljše inovacije v regiji 2022 - vabljeni k prijavi!

Spoštovane inovatorke in inovatorji. Le še dva dni časa imate, da oddate svojo prijavo na razpis za priznanja za najboljše inovacije GZS Severno Primorske gospodarske zbornice v letu 2022. Razpis je odprt do 31. 3. 2022. Vabljeni k prijavi!

Arhiv: Posebne ponudbe član članu

Spoštovani, člani GZS so za vas pripravili novo akcijo popustov. Ključ do uspeha je osredotočenost na stvari, ki si jih želimo in ne na tiste, ki se jih bojimo.

Arhiv: Novosti glede izročanja računov končnim potrošnikom

Obveznost izdajanja računov in davčnega potrjevanja računov – nov deseti odstavek 81. člena ter končna določba 48. člena glede 17. člena ZDavPR. Določa se sprememba glede izročitve računa v papirni obliki končnemu potrošniku.

Arhiv: Označevanje kopij papirnatih računov, ki jih po novem ob izdaji ni več treba izročiti končnemu potrošniku

Nov deseti odstavek 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) določa, da davčnemu zavezancu za opravljeno dobavo blaga ali storitev ni več treba izročiti računa v papirni obliki končnemu potrošniku, razen če končni potrošnik to zahteva. V skladu s petim odstavkom 6. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) mora zavezanec, v primeru ko kupec od njega zahteva izdajo kopije računa, izdati kopijo, ki je enaka originalu, z oznako »KOPIJA« in zaporedno številko kopije računa.

Arhiv: GZS poziva poslance: Ne pokopljite energetsko intenzivnih podjetij, omogočite jim postopen prehod v krožno gospodarstvo!

Danes poslanci v Državnem zboru obravnavajo predlog Zakona o varstvu okolja-2. GZS je včeraj poslanske skupine pozvala, da upoštevajo argumente gospodarstva in ohranijo možnost kritja posrednih stroškov emisij toplogrednih plinov iz sredstev podnebnega sklada tudi v ZVO-2. To nenazadnje vzpostavlja pogoje za prehod v brezogljično družbo in daje podlage za strateško politiko zmanjševanja emisij CO2 v Sloveniji.

Arhiv: Višja strokovna šola CPU vabi na onlline informativni dan 11. in 12. februar 2022

Vabljeni na online informativni dan Višje strokovne šole CPU 11. 2. 2022 ob 16.30 in 12. 2. 2022 ob 12.30. Informativni dan bo organiziran na daljavo, v online učilnico se lahko prijavite 15 min pred pričetkom.

Arhiv: Gospodarsko poslovne informacije Analitika GZS

Gospodarsko-poslovne informacije, ki jih morate vedeti za poslovanje v spreminjajočem mednarodnem in slovenskem okolju. Vabimo vas, da izkoristite možnost brezplačnega dostopa do gospodarsko-poslovnih informacij Analitike GZS do 15. 2. 2022.

Arhiv: Shema pomoči podjetjem je korak v pravo smer

V soboto sta bila na vladi sprejeta Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu ter Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. V današnji izjavi za javnost se je na ta predlog energetskega paketa odzval predsednik GZS Tibor Šimonka.

Arhivi