Zapri

Novice


Arhiv: Predlog Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu + osnutek obrazca

obveščamo Vas, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) v sredo, 23. marca 2022 na E-demokracija objavilo Predlog Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu. Pravilnik bo, v primeru sprejetja, začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začel s 1. julijem 2022.

Arhiv: Javni sklad malega gospodarstva Goriške objavil POSOJILA ZA OBRATNA SREDSTVA

Javni sklad malega gospodarstva

Arhiv: Novosti pri poslovanju z Italijo in Poslovni dogodki Forum Agenti v letu 2022

Gospodarska zbornica Slovenije in Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) ter Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta vas vabijo na poslovni dogodek, ki bo v sredo 30. marca ob 13. uri na GZS, Dimičeva 13, dvorana B v 1. nadstropju. Tokratni dogodek bo sestavljen iz dveh delov: • v prvem delu bo gospod Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta predstavil nekatere novosti in spremembe, ki so stopile v veljavo pri poslovanju z našo sosedo • v nadaljevanju pa bodo organizatorji udeležbe slovenskih podjetij na letošnjih dogodkih Forum Agenti: gospod Enrico Seminara, podpredsednik podjetja Agenti321.com iz Rima, gospa Mateja Milost direktorica podjetja Fimago iz Nove Gorice in zastopnica podjetja Agenti321.com ter gospod Marko Jare, vodja področja za italijanski trg na GZS predstavili možnosti in pogoje za nastop na letošnjih srečanjih z italijanskimi (in drugimi tujimi) agenti. Poseben poudarek, bo na dogodku Forum Agenti Napoli EXPO, ki bo potekal 12. in 13. maja letos v Neaplju.

Arhiv: Vrh slovenskega gospodarstva: ukrepi za socialno-ekološko tržno gospodarstvo Slovenije

V središču 16. Vrha slovenskega gospodarstva, ki se ga je udeležilo preko 350 gostov – članov GZS in predstavnikov politike, je bil strateški razvojni dokument Horizonti prihodnosti. Ta med ključne pogoje razvojnega preboja Slovenije uvršča usposobljene kadre, stabilne vire financiranja, okrepljena vlaganja v raziskave in razvoj ter učinkovit socialni dialog.

Arhiv: Nerazdeljene CEMT dovolilnice

Obveščamo vas, da so še na voljo CEMT dovolilnice za leto 2022.

Arhiv: Info dan in mreženje: JR DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA in SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ

Vabimo vas na brezplačni informativni dan javnih razpisov DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA ter SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Arhiv: Hitri poslovni nasveti: Kako razrešiti možne nesporazume med delodajalcem in zaposlenimi?

V primeru, ko vaši interni razgovori niso uspešni, lahko takšne nesporazume v konkretnih primerih predlagate v reševanje novoustanovljenemu Centru za svetovanje, izobraževanje in mediacijo GZS. Ta lahko v primeru, ko stranki to soglasno želita, izvede postopek mediacije, ki je tajen. Več o tem razkriva Metko Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe GZS in vodja CiSM v hitrem poslovnem nasvetu.

Arhiv: Objavljen predlog drugega paketa ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo

Kabinet predsednika vlade je na spletni strani Vlade Republike Slovenije objavil Predlog drugega paketa ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo, ki pa ga Vlada še ni sprejela. Digitalni paket med drugim prinaša uvedbo obveznega e-vročanja poslovnim subjektom, s čimer se bo poenotilo njihovo poslovanje v vseh zadevah pred upravnimi, sodnimi in drugimi organi, v katerih se zahteva višja stopnja varnosti. Nacionalni center za kibernetsko varnost bo osrednja točka za učinkovito obvladovanje kibernetskih groženj, vključno z njihovo identifikacijo, analizo in odzivom nanje. Platforma za plačilo avtorskih pravic bo zavezancem omogočila preprosto plačilo avtorskih pravic kolektivnim organizacijam, ki so pooblaščene za upravljanje avtorskih in sorodnih pravic. Dana bo obvezna možnost brezgotovinskih plačil za trgovce in ponudnike storitev, s čimer se bo potrošnikom omogočila izbira med uporabo gotovine in brezgotovinskimi plačilnimi instrumenti.

Arhiv: III. raziskava v poslovni javnosti in ozaveščevalna kampanja Certifikat DOD

III. raziskava v poslovni javnosti, ki je bila letos ponovno izvedena v okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, je pokazala, da se je stanje informiranosti in ozaveščenosti podjetij/organizacij na področju družbene odgovornosti, njihov odnos do certifikatov in nagrad ter izvajanje projektov in aktivnosti s področja družbene odgovornosti, v treh letih močno povečalo.185 podjetij je certifikat Družbeno odgovoren delodajalec doslej že pridobilo oziroma je v postopku pridobivanja. Za brezplačen pristop k financiranju postopka certificiranja je do izteka projekta na voljo le še 15 mest. Več informacij: petra.sternad@gzs.si.

Arhiv: Na GZS o ključnih smernicah, pogojih in merilih finančnih spodbud za raziskovalno razvojne projekte ter investicije na problemskih območjih

Okoli 200 udeležencev se je v sredo na posebnem informativnem dnevu podrobneje seznanilo s ključnimi smernicami, pogoji in merili finančnih spodbud za raziskovalno-razvojne projekte ter investicije na problemskih območjih. Kot je uvodoma dejal generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti, se GZS dobro zaveda izjemnega pomena uspešnega črpanja finančnih spodbud za podjetja. »Na GZS smo zato, da poskušamo gospodarstvu čimbolj približati vse, kar se na tem področju dogaja, da bodo sredstva prišla v prave roke na prijazen način in da bo en evro na koncu vreden vsaj dva ali tri, kar mora biti naš cilj.«

Arhivi